MEGAMOCNI

Konkurs fotograficzny dla niepełnosprawnych w Płocku

fotografia konkursy Płock sztuka

Dodano 2013-08-13 09:25:21 | Autor: Emil Kowalski

11 września 2013 roku w Płocku, będzie organizowany Dzień Integracji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji, zaplanowano konkurs fotograficzny pt. "„Ja i mój świat – miejsca, ludzie, przyroda”. Organizatorami są Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej” z Nowego Miszewa, Płocka Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płock.,

W konkursie będą mogli wziąć udział tlko osoby niepełnosprawne. Oceniane będą prace, które wykonają amatorsko jako fotografie związane z otoczeniem, w którym żyją. Celem wydarzenia jest propagowanie aktywności twórczej tych osób, szeroko pojęte aktywizowanie i integracja społeczna tej grupy oraz przełamywanie stereotypów postrzegania osób niepełnosprawnych. Organizatorzy chcą ukazać osóby niepełnosprawne, jako kreatywnych autorów oraz jako pełnoprawnych i wartościowych członków otwartej społeczności, w pełni uczestniczących w jej życiu. Akcja ma też, charakter oddziaływania terapeutycznego.

foto. Razem Lepiej

Zostaną rozdane nagrody rzeczowe w postaci aparatu fotograficznego, tabletu lub odtwarzacza mp 4 ufundowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Wręczenie nagród oraz prezentacja fotografii konkursowych nastąpi w dniu 11 września podczas Dnia Integracji i Aktywności.

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej” w Nowym Miszewie, ul. Pałacowa 2, 09 – 470 Bodzanów do dnia 31 sierpnia 2013 roku. 

Na stronie stowarzzyszenia "Razem lepiej", znajdują szczegółowe informacje oraz karty zgłoszeniowe - razemlepiej.org.pl