MEGAMOCNI

Konkurs "Strona Internetowa bez Barier" - VI edycja

bez_barier internet konkurs strony

Dodano 2014-06-18 12:58:05 | Autor: Jacek Gibel

Ruszyła VI edycja Konkursu Strona Internetowa bez Barier, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych, najlepiej dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe. Konkurs organizowany jest przez Fundację Widzialni oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Jak pokazują badania Fundacji, mniej niż co pięćdziesiąta strona instytucji publicznych spełnia choćby minimalne wymagania dostępności dla wyżej wymienionych grup osób. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z kwietnia 2012 r. wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne powinny dostosować swoje serwisy do maja 2015 r. do międzynarodowego standardu dostępności WCAG.

Konkurs "Strona Internetowa bez Barier" to jedyna taka inicjatywa w Polsce, promująca dostęp do internetu osobom niepełnosprawnym, starszym i wykluczonym cyfrowo oraz popularyzację postaw świadomego tworzenia stron internetowych w celu przeciwdziałania wykluczenia cyfrowego i dyskryminacji w dostępie do informacji.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno podmioty publiczne, jak i organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne. Oceny serwisów dokonają zespoły złożone z ekspertów ds. dostępności stron www oraz osoby niewidome, niedowidzące i głuche, głównie pod kątem międzynarodowego standardu WCAG i dostępności takich elementów strony jak formularze, wyszukiwarki czy elementy multimedialne. Serwisy wyróżniające się pod względem dostępności zostaną nagrodzone podczas finałowej konferencji w grudniu 2014 roku.

Technika cyfrowa stworzyła znakomite rozwiązania pozwalające lepiej żyć, pracować, rozwijać swoją aktywność osobistą i społeczną. Zadbajmy o to aby ta technika służyła wszystkim a szczególnie aby torowała drogę osobom niewidomym, niedowidzących czy głuchym. Nie twórzmy technologicznych barier w miejscach gdzie właśnie cyfryzacja może być pomostem - mówi Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji.

Chcąc czy nie chcąc działamy w rozproszonym otoczeniu. Wielu spośród nas realizuje ciekawe pomysły usprawniające dostępność serwisów stron internetowych dla różnych rodzajów niepełnosprawności. Ważne jest aby były one zauważalne, aby budować na ich przykładach synergię i wspólnotę działań. Bardzo ciekawa i ważna jest zatem inicjatywa Konkursu Strona Internetowa bez Barier. Pozwala ona zarówno wyszukiwać interesujące rozwiązania, pokazywać je oraz nagradzać - dodaje Marciński.

W konkursie wyróżnia się dwie główne kategorie: strony podmiotów publicznych i strony podmiotów niepublicznych. Do pierwszej z nich mogą zgłaszać się: urzędy administracji publicznej: rządowe i samorządowe (ministerstwa, urzędy miast, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, starostwa, itp.), instytucje użyteczności publicznej (uczelnie wyższe, szkoły, placówki naukowo-badawcze, biblioteki, szpitale, policja, straż pożarna, itp.). Do drugiej: organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), przedsiębiorcy (firmy mikro, małe, średnie i duże), przedstawiciele różnych środowisk (przedstawiciele kół naukowych), osoby fizyczne.

Przed zgłoszeniem do Konkursu serwis można przetestować, korzystając z narzędzia opracowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - A3Web (http://a3web.org/)
Zgłoszeń można dokonywać na stronie www.konkurs.widzialni.org wypełniając formularz.

Patronami Konkursu są:

  • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Urząd Komunikacji Elektronicznej
  • Polski Związek Niewidomych
  • Polski Związek Głuchych

zdj. www.niepelnosprawni.gov.pl

(inf. własna/www.niepelnosprawni.gov.pl)