MEGAMOCNI

Konkurs "Sztuka osób niepełnosprawnych"

konkurs PFRON sztuka

Dodano 2013-06-06 14:28:55 | Autor: Jacek Gibel

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Temat konkursu to "Kwiaty mojego życia". Prace konkursowe można składać do 1 lipca w odpowiednich oddziałach wojewódzkich PFRON.

Miejsce i termin odbioru prac nienagrodzonych i niewyróżnionych:

  • prace nienagrodzone i niewyróżnione w etapie wojewódzkim można odebrać w terminie do 30 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl informacji o rozstrzygnięciu etapu wojewódzkiego Konkursu w Oddziałach PFRON,
  • prace nienagrodzone i niewyróżnione w etapie ogólnopolskim można odebrać w terminie do 30 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej www.pfron.org.pl informacji o rozstrzygnięciu Konkursu przez Centralną Komisję Konkursową.

Kategorie i techniki wykonania prac:

Kategoria:  Dopuszczalne techniki:
malarstwo i witraż akwarela, pastela, gwasz, olej itp., na dowolnym podłożu (np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta),
rysunek i grafika rysunek - ołówek, węgiel, piórko, mazak, kaligrafia (tusz itp.)
grafika techniki powtarzalne np. drzeworyt i linoryt,
rzeźba kameralna i płaskorzeźba w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych,
tkanina i aplikacja hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty.

Nagrodzone placówki zostaną poinformowane o uroczystości niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu.

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" można pobrać w tym miejscu.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu.

(pfron.org.pl)