MEGAMOCNI

Konkurs "The best of accessibility project"

konkursy MAC

Dodano 2014-11-25 08:22:17 | Autor: Jacek Gibel

Fundacja Widzialni oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zapraszają do udziału w konkursie The best of accessibility project, organizowanym w ramach projektu Polska Akademia Dostępności.

Celem Konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie projektu, który najskuteczniej przezwycięża bariery w dostępie do zasobów internetowych i informacji cyfrowej.

Konkurs skierowany jest do instytucji publicznych i podmiotów państwowych, firm, organizacji oraz osób prywatnych, które realizują projekty ze środków własnych, prywatnych lub publicznych. Jury szczególną uwagę zwracać będzie na projekty adresowane bezpośrednio do osób o specjalnych potrzebach, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością i osób starszych. W swej ocenie Jury weźmie pod uwagę głównie skuteczność, zasięg terytorialny, liczbę uczestników oraz pomysł.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie http://widzialni.org/index.php?p=pad lub wypełnienie i przesłanie na adres: pad@widzialni.org formularza, który można pobrać ze strony: http://widzialni.org/the-best-of-accessibility-project-konkurs,new,mg,6,119.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2014 roku.

Ogłoszenie wyników  i przyznanie tytułu: The best of accessibility project oraz rozdanie nagród odbędzie się 18 grudnia 2014 r. na konferencji „Polska Akademia Dostępności: wiedza, narzędzia, rozwiązania”.

Wszystkie projekty zgłoszone lub wytypowane do Konkursu zostaną  opisane na specjalnie dedykowanej podstronie portalu informacyjnego.

Z regulaminem konkursu można zapoznać się na stronie Fundacji Widzialni.

zdj. niepelnosprawni.gov.pl

(niepelnosprawni.gov.pl)