MEGAMOCNI

Konsultacje społeczne z udziałem RPO

bez_barier konsultacje ONZ RPO

Dodano 2014-12-05 09:38:34 | Autor: Jacek Gibel

Rzecznik Praw Obywatelskich konsultuje projekt sprawozdania RPO z realizacji przez Polskę zapisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Konsultacje społeczne posłużą do opracowania ostatecznej wersji sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Zostanie ono przedstawione Komitetowi Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw praw osób niepełnosprawnych.

Cele konsultacji
Celem konsultacji jest uzyskanie opinii wszystkich zainteresowanych stron prawami oraz potrzebami osób niepełnosprawnych odnośnie tego,  czy treść sprawozdania jest zgodna z ich wiedzą i doświadczeniami oraz w jakim stopniu trafnie opisuje rzeczywistość. Jednocześnie celem konsultacji jest  stworzenie możliwości uzupełnienia podejmowanych w raporcie zagadnień systemowych, a także zweryfikowania rekomendacji wskazanych przez Rzecznika. Konsultacje powinny również przyczynić się do upowszechnienia w Polsce postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Z artykułu 33 ust. 2 Konwencji wynika obowiązek wyznaczenia lub ustanowienia niezależnej instytucji właściwej do pełnienia zadań w zakresie promowania, ochrony i monitorowania wdrażania Konwencji. W Polsce  takim organem jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wczoraj odbył się kolejny etap konsultacji w Warszawie. Przed nami jeszcze trzy weekendowe spotkania we Wrocławiu (9-10 grudnia). Dodatkowo 8 grudnia w Warszawie zostanie zorganizowane spotkanie dedykowane prawom i potrzebom osób głuchych, które będzie tłumaczone na polski język migowy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o rejestrację swojego zgłoszenia pod adresem: http://goo.gl/forms/5IHLEHhWjR. Ilość miejsc jest na każdym spotkaniu ograniczona.

zdj. niepelnosprawni.gov.pl

(inf. własna/niepelnosprawni.gov.pl)