MEGAMOCNI

KROWA – Kreowanie Rozwoju Osobistego Wspieranego Aktywnie

Dodano 2013-02-25 11:59:45 | Autor: Emil Kowalski

Stowarzyszenie "Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS" od 01.04.2012 roku prowadzi autorski projekt „KROWA – Kreowanie Rozwoju Osobistego Wspieranego Aktywnie”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Beneficjentem projektu może zostać bezrobotna osoba niepełnosprawna, która posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności stwierdzające:

·         znaczny stopień niepełnosprawności,

·         umiarkowany stopień niepełnosprawności,

·         schorzenie umysłowe (bez względu na stopień niepełnosprawności);

oraz:

·         nie będąca uczestnikiem WTZ (Warsztatów Terapii Zajęciowej),

·         nie pracująca w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

 

Projekt zakłada organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia beneficjentów projektu w rynek pracy. Szczegółowe zadania jakie są podejmowane w ramach projektu to: doradztwo zawodowe, przygotowanie i wdrożenie IPD, oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Projekt przewiduje również konsultacje z Psychologiem i poradnictwo prawne. W ramach realizacji w/w zadań, beneficjent projektu otrzymują kompleksowe wsparcie niezbędne do aktywizacji zawodowej, między innymi w formie Klubów Pracy, Grup Wsparcia – dla osób zatrudnionych.

Projekt zakłada wsparcie osób niepełnosprawnych w modelu: zatrudnienia wspieranego (wspomaganego) przy udziale wykwalifikowanych pośredników pracy, doradców zawodowych, psychologów, liderów pracy, szkoleniowców. Podstawowym celem stanowiska pośrednika pracy, grupy doradczej jest reintegracja społeczno-zawodowa beneficjentów projektu. Działanie w projekcie skierowane na odpowiednie motywowanie, aktywizację i wsparcie beneficjentów przywraca im umiejętności funkcjonowania na wolnym rynku pracy. W projekcie założono, że zespół złożony z pośredników pracy, grupy doradczej (doradca zawodowy, psycholog, lider pracy, prawnik) będzie posługiwał się w swojej pracy techniką coachingu. Ideą coachingu jest pomoc ludziom w ogólnym rozwoju osobistym oraz w stawaniu się takimi, jakimi chcą się stać poprzez wykształcenie konkretnych umiejętności.

 

Czas trwania projektu: 01.04.2012 – 31.03.2015

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Stowarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS”

ul. Szydłowska 6/1 60-651 Poznań

www.ekosalus.pl

 

Kontakt (pon.-czw. 8:00 - 16:00):

tel. (61) 843-22-10, tel/fax. (61) 843-22-11

tel. kom.: 530 747 570, tel. kom.: 530 751 482

mail: biuro@ekosalus.pl

 

Biuro czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 do 16:00.