MEGAMOCNI

KRRiT zbadało przestrzeganie konwencji ON przez media

konwencja media radio telewizja

Dodano 2014-02-10 13:43:56 | Autor: Emil Kowalski

Minął już rok od obowiązywania w Polsce konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Środowiska ON i inne, którym los takich osób leży na sercu, skutecznie działają na rzecz przestrzegania zapisów konwencji.

W związku z tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwróciła się do nadawców telewizyjnych z prośbą o informację o sposobach realizowania powyższych postulatów w programach oferowanych w naziemnej telewizji cyfrowej.

KRRiT podziela zdania środowisk osób niepełnosprawnych na temat pokazywania w mediach elektronicznych ludzi z dysfunkcjami jako pełnoprawnych obywateli, którzy z sukcesem potrafią pełnić różnorodne role społeczne, rodzinne i zawodowe przyczynia się do podniesienia świadomości społecznej oraz eliminuje istniejące stereotypy.

W tej kwestii, odpowiedzi udzieliło 8 na 9 instytucji publicznej telewizji i radia. Wynika z nich, że osoby niepełnosprawne najczęściej są bohaterami reportaży interwencyjnych lub filmów dokumentalnych pokazujących życie widziane z perspektywy tych osób i ich opiekunów, a także relacji z paraolimpiad czy parazawodów sportowych.

KRRiT odnotowało niski udział audycji ukazujących osoby niepełnosprawne i ich życie: głównie pokazywane są przez pryzmat problemów, nieszczęść, barier, potrzeby niesienia im pomocy, interwencji w sprawie przepisów utrudniających sprawne funkcjonowanie.

Wątki związane z życiem osób z dysfunkcjami występują też w kilku serialach i seriach emitowanych przez nadawców. W pojedynczych przypadkach były one uczestnikami teleturniejów i talent shows lub zasiadały w jury tego typu audycji.

Problematyka związana z niepełnosprawnością w większym stopniu niż w ofercie programowej pojawiała się w działalności poza antenowej nadawców, których programy obecne są w ofercie naziemnej telewizji cyfrowej. Nadawcy organizują dostępne dla osób z niepełnosprawnościami lub im poświęcone koncerty i festiwale, akcje charytatywne i kampanie społeczne, udzielają patronatów medialnych takim wydarzeniom.

KRRiT z nadzieją przyjmuje deklaracje nadawców dotyczące zwiększania udziału tematyki poświęconej osobom niepełnosprawnym, a także zwraca uwagę na społeczną potrzebę silniejszego akcentowania ich pozytywnego wizerunku. Tematyka ta jest stale obecna w pracach prowadzonych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji