MEGAMOCNI

L4 mundurowych - 80% wynagrodzenia - Sejm przyjął ustawę

chorobowe L4 mundurowi

Dodano 2014-01-27 10:13:09 | Autor: Emil Kowalski

24 stycznia Sejm RP większością głosów koalicji przyjął ustawę obniżającą zasiłki chorobowe policjantów do 80 proc. wynagrodzenia. Zostały obniżone także świadczenia chorobowe sędziów i prokuratorów do poziomu jak wyżej.

Jedna przygotowana przez rząd Donalda Tuska ustawa zmienia kilka aktów prawnych, normujących działanie służb porządku i wojska w Polsce: ustawę o Policji, ustawę o Straży Granicznej, ustawę o Państwowej Straży Pożarnej, ustawę o Biurze Ochrony Rządu, ustawę o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawę o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawę w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawę o Służbie Więziennej oraz niektóre inne ustawy. Funkcjonariuszom i żołnierzom wymienionych służb ustawa obniża zasiłki za L 4.

22 stycznia br. odbyło się w Sejmie drugie czytanie rządowego projektu w tej sprawie. Dyskusji przysłuchiwało się około 100 umundurowanych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Po dyskusji Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Spraw Wewnętrznych w celu naniesienia poprawek.

policja.pl