MEGAMOCNI

La Leche League - karmimy tylko piersią

Dzieci karmienie noworodki piersi

Dodano 2013-06-19 11:14:29 | Autor: Emil Kowalski

Karmienie piersią to naturalne zjawisko, które towarzyszy matkom od początku istnienia człowieka. To czynność, która jest przypisywana ssakom a człowiek należy do nich. Jednak wraz z postępem cywilizacyjnym, coraz więcej noworodków jest karmionych z butelki, już niemal od pierwszego dnia swojego życia.

Tego nie możemy traktować jako naturalność. Zmiana tych dziewiczych standardów rodzinnych, nie jest na pewno korzystna dla malutkiego człowieka. Owszem, nie można powiedzieć, że szkodzi karmienie z butelki, lecz takie na pewno nie zapewnia najważniejszego w życiu nowonarodzonego dziecka – bliskości. Mleko z piersi to również pokarm, który jest idealnie dostosowany dla dziecka, zarówno pod względem odżywczym jak i cieplnym. Żaden zastępczy w postaci mleka modyfikowanego, które jest wytwarzane sztucznie, nie zapewnia w 100% wszystkich składników pokarmowych.

O zaletach karmienia piersią, można wiele pisać. Niemal w każdej przychodni, na wielu stronach internetowych, nawet w miejscach publicznych, znajdujemy dużo informacji na ten temat.

Istnieją również organizacje non-profit i charytatywne, które propagują tę formę karmienia niemowlaka. Jedną z takich organizacji jest La Leche League, która zajmuje się wspieraniem matek karmiących naturalnie i poszerzaniem świadomości społecznej.

Członkinie La Leche League, skupiają się na wsparciu osobistym dawanym matkom przez matki, poprzez zachętę, informację, edukację i promowanie karmienia piersią jako ważnego elementu rozwoju dziecka.

Historia organizacji sięga lat 50-tych ubiegłego wieku. Siedem kobiet postanowiło nieść wsparcie, informację i zachętę, których nie doświadczyły same i promować karmienie piersią jako najnaturalniejszy i najlepszy sposób nawiązywania więzi z dzieckiem. Spotykały się w domach. Swoje edukacyjne informację przekazywały z ust do ust, co przysporzyło im wiele zwolenniczek. Już wkrótce, spotkania szybko przerosły ich możliwości lokalowe i stały się na tyle popularne, że w tym celu założono organizację z własną strukturą, która obecnie obejmuje cały świat.

La Leche League działa w 69 krajach i opiera się na pracy ponad 40 tys. wolontariuszek, będąc niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie karmienia piersią.

Ich działalność jest możliwa dzięki dotacjom i członkostwom, jest wyrazem poparcia dla tej Organizacji. Dzięki uzbieranym w ten sposób pieniądzom, dokonywane są zakupy książek do biblioteki LLL, drukowane są  plakaty i broszury informacyjne oraz podejmowane inne działania wspierające karmienie piersią.

Organizacja działa także w Polsce. Liderką w naszym kraju jest Pani Magda Karpienia a strona na której można poznać więcej szczegółów to www.lllpolska.org.

Już wkrótce, na łamach naszego portalu, Pani Magda Karpienia udzieli nam wywiadu na temat jej działalności, udzieli kilku porad a także dowiemy się czy i w jakim stopniu, karmienie piersią może mieć wpływ na niepełnosprawnośc.

Zapraszamy do odwiedzin naszego portalu.