MEGAMOCNI

Leworęczni bardziej narażeni na schizofrenię niż depresję

choroby depresja leworęczni schizofrenia

Dodano 2013-11-04 12:17:22 | Autor: Jacek Gibel

Leworęczni są bardziej zagrożeni zaburzeniami psychotycznymi takimi jak schizofrenia niż zaburzeniami nastroju, na przykład depresją. Takie wnioski płyną z najnowszych badań.

Jak odkryli naukowcy, zaledwie co dziewiąta osoba ze stwierdzonymi zaburzeniami nastroju jest mańkutem, w porównaniu do 40% osób ze schizofrenią. Dodatkowo odsetek leworęcznych chorych na zaburzenia nastroju nie odbiera od odsetka leworęcznych w całej populacji.

Autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie SAGE Open napisali: Nasze wyniki pokazują uderzająco wyższą chorobowość leworęcznych wśród pacjentów cierpiących na zaburzenia psychotyczne takie jak schizofrenia i zaburzenia schizoafektywne w porównaniu do pacjentów prezentujących objawy zaburzeń nastroju takich jak depresja czy choroba afektywna dwubiegunowa.

Badaniem, mającym na celu ustalenie odsetka leworęcznych, objętych zostało 107 pacjentów jednej z publicznych klinik psychiatrycznych.

Z rezultatów wynika też, że znacznie większy odsetek leworęcznych z zaburzeniami psychotycznymi występował wśród białych niż wśród czarnych pacjentów.

Jak dowiodły wcześniejsze badania przeprowadzone przez holenderskich naukowców, leworęczność może też wiązać się z większym ryzykiem raka piersi. Zdaniem uczonych z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Utrechcie przyczyną tego może być zwiększona ekspozycja na pewne hormony podczas życia płodowego. Może ona powodować leworęczność i doprowadzić do zmian w tkance piersi.

Inne badania sugerują również, że mańkuci są bardziej podatni na dysleksję.

zdj. sxc.hu

(inf. własna/Daily Mail)