MEGAMOCNI

Łódź pomaga niepełnosprawnym

Łódź MOPS Piątkowski wózek

Dodano 2013-01-07 10:52:10 | Autor: Emil Kowalski

Osoby niepełnosprawne, które posiadały przed 16 rokiem życia orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawne ze stopniem znacznym i umiarkowanym, skorzystały z programu "Aktywny samorząd", który organizowała Łódź. 

W jego ramach otrzymali pomoc finansową na zakup wózków inwalidzkich, urządzeń brajlowskich, komputerów i oprogramowania do nich, sprzętu lektorskiego jak również na opiekę. Łącznie skorzystało z niego 132 osoby.
Działania te mają na celu utrzymanie sprawności osób niepełnosprawnych tak aby byli aktywni na rynku pracy. Program był skierowany bezpośrednio do mieszkańców  pominięciem instytucji. Koordynatorem działań, był Łódzki MOPS.
W sumie na poprawę funkcjonowania w społeczeństwie i aktywizację zawodową niepełnosprawnych wydano kwotę 911 tys. zł. Było to możliwe dzięki porozumieniu, które łódzki samorząd zawarł z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Władze miasta prowadzą także inne działania o podobnym charakterze. Realizują rehabilitację zawodową i społeczną. Uchwała Rady Miejskiej zobowiązuje do przekazywania znaczących środków na turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych czy zakup sprzętów pomocniczych. W 2012 roku wydano na ten cel 12,5 mln zł. Podobną kwotę przeznaczona została na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych. Ten projekt koordynuje Powiatowy Urząd Pracy. W 2012 roku wydano na ten cel prawie 6 mln zł - poinformował wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski.
Program "Aktywny samorząd" prawdopodobnie będzie kontynuowany w 2013 roku, ale zostanie nieco zmodyfikowany dla łatwiejszego dostepu do środków. Wnioski będą przyjmowane niemal od początku roku (po podpisaniu umowy z PFRON) aż do września przyszłego roku. Formularze będzie można pobrać m.in. ze strony internetowej MOPS.

info Urząd Miasta Łodzi