MEGAMOCNI

Lubelski Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Osób Niepełnosprawnych

Lubelskie Lublin przegląd rękodzieło

Dodano 2013-05-31 10:07:55 | Autor: Jacek Gibel

Przegląd odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2013r. w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Leszczyńskiego 23 w Lublinie. Organizatorami tego wydarzenia są Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie  oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

Impreza ma charakter konkursu połączonego z pokazem prac środowisk osób niepełnosprawnych.

W Przeglądzie mogą brać udział twórcy indywidualni oraz grupy twórców, reprezentując warsztaty terapii zajęciowej, oddziały i koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, domy pomocy i inne organizacje pozarządowe z terenu Lublina.

Przedmiotem Przeglądu są wyroby dekoracyjne i użytkowe wykonane dowolną techniką (haft, gobeliny, kilimy, ceramika, malarstwo na szkle, rzeźba, kowalstwo artystyczne, wycinanki, stroiki, biżuteria itp.)

Prace nadesłane na konkurs będą ocenione i nagrodzone w dwóch kategoriach: plastyka i rękodzieło.

Dodatkową kategorią będzie konkurs stoisk zorganizowanych w dniu 11 czerwca (organizatorzy zapewniają stoiska, przygotowanie stoisk od godz. 9.00).

Oceny prac oraz stoisk dokona powołane przez organizatorów jury. W poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody i wyróżnienia.

Program Przeglądu:

- Przyjmowanie prac ( z wypełnionymi kartami zgłoszenia ) w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 23 : 7 czerwca pok. 107, 8 czerwca pok. 13 w godz. 9.00 – 13.00.

- Otwarcie Przeglądu – 10 czerwca o godz. 12.00

- Rozstrzygnięcie konkursu 11 czerwca godz. 12.00

Uwaga: każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora (drukowanymi literami); tytuł pracy; technika i rok wykonania.

Więcej informacji uzyskać można pod numerami telefonów: 81 532 67 83,  81 532 42 07

zdj. sxc.hu

(niepelnosprawni.lublin.pl)