MEGAMOCNI

Lubski Dom Kultury w pełni przystosowany dla niepełnosprawnych

arteterapia kultura LDK muzykoterapia sztuka teatroterapia

Dodano 2013-05-25 14:13:07 | Autor: Emil Kowalski

Dom kultury w Lubusku (Lubuskie) jest już obiektem w pełni dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Modernizacja obiektu to koszt 7,6 mln złotych. Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

To zespół budynków, który stał się jednocześnie centrum lokalnej społeczności i polsko-niemieckiej wymiany kulturalnej.

Projekt modernizacji, został zrealizowany we współpracy z partnerami z Niemiec pod hasłem "Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich". Dzięki europejskiemu dofinansowaniu, pokryto ponad 47 % kosztów. Pozostały wkład stanowią pieniądze z budżetu gminy. Obecnie ośrodek ubiega się o kolejne dotacje.

Realizację prac przebudowy na potrzeby osób niepełnosprawnych, rozpoczęto w sierpniu minionego roku 2012. Wymieniono w nich instalacje, wykonano nowy dach i elewacje. Wyremontowano klatki schodowe i salę widowiskową.

Wczoraj (24 maja), oficjalnie otwarto „obiekt w nowym wydaniu”. Podczas imprezy inauguracyjnej, na scenie wystąpili znani artyści - Felicjan Andrzejewski i Maciej Wróblewski  i aktorki Joanna Brodzik i Grażyna Madej oraz trio Ania Szklarz.

W ramach obiektu działa Transgraniczne Centrum Rehabilitacji Przez Sztukę, które organizuje szereg imprez integracyjnych. Są to m.in. festiwale sztuki i teatru wraz z arteterapią (terapia przez twórczość, przy użyciu sztuk plastycznych), która ma na celu realizowanie terapii uczestników (społeczność polsko-niemiecka) za pomocą artykułów i narzędzi malarskich. Są to warsztaty rehabilitacyjne. Natomiast druga forma, jaką kreuje Centrum to teatroterapia (terapia przez sztuki teatralne), dzięki której uczestnicy ukażą swoje emocje i problemy z jakimi się spotykają na co dzień. W programie działań jest też muzykoterapia (terapia przez muzykę) czyli festiwale i imprezy integracyjno-artystyczne, których celem jest promocja uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży specjalnej troski oraz poszerzenie i pogłębienie współpracy transgranicznej.

Zdjęcie pochodzi z serwisu internetowego, gdzie są szczegółowe informacje na ten temat wckpokonywaniegranic.pl