MEGAMOCNI

MEN publikuje rozporządzenia w sprawie uczniów niepełnosprawnych

Edukacja MEN szkoły uczniowie

Dodano 2013-08-28 16:01:52 | Autor: Emil Kowalski

Ministerstwo Edukacji Narodowej, 22 sierpnia 2013 roku, opublikowało dokumenty na temat aktualnych rozporządzeń w sprawie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie.

Na stronie MEN czytamy informację na ten temat w formie streszczenia. Nowe regulacje uwzględniają rekomendacje, opinie i uwagi wielu osób reprezentujących środowiska nauczycieli, rodziców, dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty, partnerów społecznych, a także przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny i organów prowadzących szkoły.

Rozszerzony został zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami, uwzględniający zwiększenie ich roli w dostosowywaniu organizacji kształcenia specjalnego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Cała treść streszczenia jest dostępna na stronie MEN. Poniżej przedstawiamy Państwu bezpośrednie linki do tychże zapisów prawnych: