MEGAMOCNI

Międzynarodowy Miesiąc AAC

AAC komunikacja niemówiący

Dodano 2014-10-30 13:08:48 | Autor: Jacek Gibel

Stowarzyszenie Budujemy Przystań aktywnie przyłączyło się do obchodów Międzynarodowego Miesiąca AAC (Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej). Propaguje przełamywanie barier w porozumiewaniu się z osobami niemówiącymi. Pokazuje, że jakość życia osób niemówiących może się bardzo zmienić poprzez umożliwienie im korzystania ze wspomagających lub alternatywnych sposobów komunikacji.

Październik jest Międzynarodowym Miesiącem Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej, czyli AAC (Augmentative and Alternative Communication). AAC jest rodzajem komunikacji niewerbalnej i oznacza wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów mogą one używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów). Dzięki temu mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia – pokonywać bariery w porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi.

Często spotyka się dzieci, młodzież i osoby dorosłe, które z różnych powodów nie posługują się mową lub posługują się nią w ograniczonym stopniu. Nie mogą się jej nauczyć. Stanowi to największą barierę w integracji z rówieśnikami. Jeśli osoba niemówiąca nie otrzyma narzędzia zastępującego mowę, nie może w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, rodzinnym, szkolnym. Osoby niemówiące są wykluczone społecznie i odsuwane na margines życia – mówi dyrektor Niepublicznego Zespołu Placówek Oświatowych Specjalnych, Krzysztof Łyżwiński. – Dopóki nie zostaną stworzone odpowiednie warunki do korzystania z komunikacji alternatywnej, osoby niemówiące pozostaną pomijane, niesłyszane, a ich prawa niedostatecznie realizowane – przekonuje.

Wdrażaniem różnych metod komunikowania się z osobami niemówiącymi zajmują się nauczyciele i pracownicy ZNPOS przy ul. Wośnickiej 125c w Radomiu. Dzięki wykorzystywaniu takich metod komunikacji alternatywnej jak: Piktogramy, MAKATON, elementy języka migowego czy komunikatory dają niemówiącym uczniom możliwość uzewnętrzniania potrzeb, emocji i uczuć. Systemy komunikacji tworzone są przez zespoły specjalistów indywidualnie dla każdej osoby niemówiącej, gdyż każda ma inne predyspozycje    i potrzeby. Opracowując taki system, trzeba pamiętać o wielu rzeczach. Składa się na to np.: zaaranżowanie odpowiedniego stanowiska, w którym użytkownik AAC będzie mógł swobodnie korzystać z dostarczonych pomocy, tworzenie osobistych pomocy do komunikacji, dobór znaków, wyposażenie osoby niemówiącej w odpowiednie urządzenia elektroniczne lub komputer, które użyczą jej głosu oraz instruowanie partnerów rozmowy.

Dzięki odpowiednio dobranemu systemowi komunikacyjnemu osoby niemówiące mogą pokonywać bariery w porozumiewaniu się. Mają większe szanse na niezależność w podejmowaniu decyzji, wyrażaniu myśli i uczuć. Podnosi się jakość ich życia, zwiększa poczucie wartości, mogą opowiadać, zadawać pytania i udzielać odpowiedzi.

W związku z podsumowaniem października jako miesiąca AAC, Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu zrealizowało krótki filmik na ten temat.

(Stowarzyszenie Budujemy Przystań)