MEGAMOCNI

Młodzież narkotyzuje się lekami bez recepty - kampania "Przyjmuje leki czy bierze?..."

kampania leki MEN uzależnienia

Dodano 2014-01-21 08:57:08 | Autor: Emil Kowalski

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera kampanię „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty - do leczenia, nie do brania”. Jej organizatorem jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Kampania jest odpowiedzią na problem związany z tą nową formą używania narkotyków czyli zażywania leków.

Na początku 2014 roku (jak podaje MEN – 9 stycznia), Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Igor Radziewicz – Winnicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia podpisali wspólny list do dyrektorów szkół, dotyczący tej kampanii.

Celem kampanii jest  rozszerzenie zasobowi wiadomości rodziców i nauczycieli związanych z ryzykiem stosowanie leków osiągalnych bez recepty przez dzieci i młodzież w celach pozamedycznych oraz zapobieganie jego ujemnym skutkom. Kampania skierowana jest do rodziców młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli. Czytaj poradnik - „O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii”.

Problem polega na zwiększającej się liczby przypadków używania przez młodzież, dostępnych bez recepty leków, w celach pozamedycznych. Łatwy dostęp do informacji poprzez Internet może w krótkim czasie doprowadzić do nasilenia się skali problemu. Czytaj raport „Raport z badania dot. zjawiska odurzania się przez młodzież lekami dostępnymi bez recepty”.

W ramach kampanii stworzono też materiały edukacyjne dla rodziców i nauczycieli. Wśród nich jest także podręcznik dla rodziców " „Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi", który ma być źródłem wiedzy, ale również pomocą w dziedzinach wychowania.

Kampania prowadzona jest pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej w partnerstwie takich instytucji jak: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kuratoria Oświaty, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Sanitarny, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Urzędy Marszałkowskie.

Pliki mozna pobrać ze strony tutaj

info. własne/MEN/Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii