MEGAMOCNI

Muzeum Śląska Opolskiego przyjazne dla niepełnosprawnych

dostępność dostosowanie muzeum PFRON

Dodano 2013-07-17 10:05:11 | Autor: Emil Kowalski

Muzeum Śląska Opolskiego otworzy się dla niewidomych i niedowidzących. Stanie się to dzięki realizacji współfinansowanego przez samorząd województwa opolskiego ze środków PFRON projektu Fundacji Szansa dla Niewidomych pn.: „Muzeum Śląska Opolskiego wreszcie dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku”.

W celu przystosowaniu obiektu będą zastosowane plany Tyflograficznych – które pozwolą zapoznać się z planami poszczególnych kondygnacji  budynku, brajlowskie tabliczki na drzwi - dzięki informacjom zapisanym w brajlu oraz odpowiednio dobranej czcionce graficznej, tabliczki będą czytelne dla wszystkich gości, bez względu na stan wzroku.

Projekt zakłada zorganizowanie trzech wycieczek, w których udział wezmą  osoby z dysfunkcją wzroku - łącznie 60 beneficjentów. Odwiedzimy Muzeum Śląska Opolskiego, które wcześniej zostanie przystosowane do ich potrzeb.

Dzięki tym rozwiązaniom już w styczniu 2014 r. będziemy mogli podziwiać między innymi specjalnie przystosowaną mapę przedstawiającą województwo opolskie sprzed ponad 250 lat.

Fundacja szuka wykonawcy swojego projektu. W listopadzie i grudniu planowana jest organizacja wycieczki po muzeum dla 60 niepełnosprawnych, którzy będą mogli poznać je za pośrednictwem opisów w języku Louisa Braille'a.

Ważnym elementem projektu jest przygotowanie adaptacji informatora po muzeum w wersji brajlowskiej. 40 egzemplarzy tego informatora zostanie przekazanych muzeum w celu rozdania ich gościom podczas rozlicznych wycieczek.

Projekt ten stanowi jedno z wielu działań Fundacji Szansa dla Niewidomych w regionie opolskim. Dzięki niemu Fundacja ma nadzieję, nie tylko zwiększyć dostępność Muzeum Śląska Opolskiego, ale zwrócić również uwagę na problem braku przystosowania innych obiektów na terenie całego kraju. 

info. własne/szansadlaniewidomych.org

zdj. Wikipedia