MEGAMOCNI

Nasz rząd rozdziela niepełnosprawnych na gorszych i lepszych?

przepisy sejm ustawy

Dodano 2013-05-23 08:59:17 | Autor: Emil Kowalski

No i jak mamy rozumieć kolejne poczynania naszych władz wobec niepełnosprawnych? Czy mają one w swoich planach kategoryzowanie tych osób, dzieląc je na „bardziej niepełnosprawnych z większymi prawami” i na „niepełnosprawnych bez praw lub z ich ograniczeniem”. Chodzi o prawa do pomocy w formie zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, stwierdziło, że około 130 tys. osób, pobiera z tego tytułu świadczenia, bez podstawnie. Urzędnicy chcą zapobiec takim nadużyciom i zaostrzają kryteria przyznawania pieniędzy. Ministerstwo podzieli niepełnosprawnych na dwie grupy: chorzy od dzieciństwa i ci którzy stracili sprawność po 18 roku życia.

Zasiłek ma być uzależniony od wysokości zarobku osoby opiekującej się niepełnosprawnym. Ustalono, że to kwota 623 zł na jedną osobę, decyduje o przyznaniu świadczeń pielęgnacyjnych. Tak więc jeśli zarobek ogólnie podzielony na członków rodziny, przekroczy w/w kwotę – świadczenie nie będzie przysługiwać i osoby, które do tej pory takie otrzymywali, utracą je.

Czy to dobra metoda i przede wszystkim czy skutecznie zmniejszy ilość nadużyć?

Ministerstwo tłumacząc swoje działania, jednocześnie zapewnia o ich słuszności i jest przekonane, że nadużycia w ten sposób mogą zostać zlikwidowane.

Wiedząc i znając realia życia społecznego w Polsce, do nadużyć nadal będzie dochodzić a przez takie dosyć znaczące restrykcje, jak to zwykle bywa, ucierpią uczciwi obywatele.

Jako dziennikarz, niestety ale nie spotkałem się jeszcze z sytuacją aby to, w przypadku tego rodzaju zmian, nie obeszło się bez konsekwencji dla wspomnianych uczciwych ludzi. Sam osobiście miałem do czynienia i to wielokrotnie z podobnymi.

Ciężko jednak, stwierdzić czy to słuszne i należy przyznać rację ministerstwu, że kroki zmierzające ku likwidacji „kradzieży tego rodzaju” są uzasadnione. I tylko trzeba mieć nadzieję, że spekulacja co do przypadków pokrzywdzenia uczciwych ludzi, nie sprawdzi się.

Przepisy wejda w zycie 1 czerwca.