MEGAMOCNI

NFZ nie zmniejszy nakładów na opiekę nad noworodkami w 2014 r.

noworodki opieka świadczenia

Dodano 2013-12-31 10:06:12 | Autor: Emil Kowalski

Narodowy Fundusz Zdrowia wydał oświadczenie w związku z nakładami finansowymi na opiekę zdrowotną nad noworodkami w 2014 roku. W orzeczeniu czytamy:

Informuję, że nie zmniejszono nakładów finansowych na opiekę nad noworodkami w 2014 roku. Warto przypomnieć, że mimo znaczącego spadku liczby urodzeń nakłady finansowe na oddziały neonatologii wzrosły z 1,19 mld zł w 2009 roku do 1,25 mld zł w 2012 roku. Z nadsyłanych przez szpitale sprawozdań wynika, że udział liczby hospitalizacji patologii noworodka wzrósł w stosunku do ogólnej liczby hospitalizacji noworodków z 37,25% w 2009 roku do 46,93% w I półroczu 2013 roku. Przeprowadzone przez NFZ analizy wykazały, że część standardowo przeprowadzanych procedur była wykorzystywana przez świadczeniodawców do rozliczania według wyżej wycenionej grupy JGP. Podobnie zaliczano żółtaczkę fizjologiczną jako stan patologiczny.

Zarządzenie Prezesa NFZ uniemożliwia taką praktykę. Nie jest jednak prawdą, że zlikwidowano możliwość wykonywania poszczególnych procedur medycznych. W dalszym ciągu będą wykonywane i rozliczane w ramach podpisanych przez oddziały neonatologiczne kontraktów. W wyniku konsultacji dotyczących projektu zarządzenia uwzględniono opinię konsultanta krajowego, umożliwiając rozliczanie procedury fototerapii noworodka w przedłużającej się żółtaczce w ramach grupy patologii noworodka.

Uzgodniono również rozpoczęcie prac nad utworzeniem dodatkowej grupy - kompleksowej diagnostyki noworodka, w celu wykluczenia powikłań okołoporodowych. Powinno to przyczynić się do właściwego rozliczania diagnostyki noworodków w wysokospecjalistycznych oddziałach, a zapobiec dalszemu procesowi nieuzasadnionej medycznie kwalifikacji patologii noworodka.

rzecznik prasowy NFZ Andrzej Troszyński