MEGAMOCNI

Nick Vujicic - w życiu wszystko da się osiągnąć

Fokomelia Vujicic

Dodano 2013-01-08 12:04:38 | Autor: Emil Kowalski

Fokomelia to bardzo rzadka choroba objawiająca się zdeformowanymi lub zniekształconymi koniczynami. Naukowcy i lekarze nie potrafią dokładnie określić jej przyczyn. 

Na takie schorzenie cierpi Nick Vujic. Musi posługiwać małą stopą z dwoma palcami od chwili narodzin. Na dodatek palce musiały być operacyjnie rozdzielane. Nie ma rąk i nóg.

W miarę upływu czasu, chłopiec dorastał i był coraz bardziej świadomy swojej choroby. Pojawiały się problemy w szkole i w życiu. W wieku 10 lat z tego powodu próbował popełnić samobójstwo.

Przez cały okres, był mocno wspierany przez swoich rodziców. To spowodowało, że chłopiec zaczął pokonywać trudności i nabierał więcej wiary w siebie. Przez to, że nauczył się kierować swoim umysłem tak aby widzieć to co jest w stanie zrobić a nie ograniczenia, wiele ludzi zaczęło się nim interesować. Stał się człowiekiem wpływowym. Dodatkowo potęgowało to jego przyjazność do otoczenia. Okazał się człowiekiem wytrwałym, który umie skutecznie działać i nie poddawać się losowi.

Odkrył, że chce przekazywać innym swoją wiedzę i doświadczenie życiowe. Pokazuje jak przezwyciężyć poszczególne trudności. Jest wsparciem dla chorych ale nie tylko – także dla tych którzy szukają wsparcia duchowego. Udowadnia, że to właśnie zaakceptowanie siebie samego, prowadzi do największych sukcesów w życiu.

Postanowił występować w roli mówcy. Jego wystąpienia z czasem nabrały rozdźwięku na skalę światową. Głosi przesłanie o nadziei, niepoddawaniu się oraz wierze w swoje umiejętności. Jego słowa są słuchane w szkołach, szpitalach, sierocińcach itp. Jego popularność nabrała takiego rozmiaru, że spotkania dla słuchaczy zaczęto organizować nawet na stadionach. Jego przemówienia obfitują w elementy wiary w Boga ale są kierowane do każdego.

Całe swoje doświadczenie i porady zdobył i przekazuje dzięki swojemu doświadczeniu. Dorastając, udoskonalał przedmioty tak aby ułatwiły mu wykonywanie codziennych czynności. Opracowywał taktykę poruszania się, samodzielnego wykonywania różnych czynności: pielęgnacyjnych, domowych. Jego marzeniem, stało się również bycie ojcem. Doskonale wykorzystuje lewą stopę i potrafi nawet korzystać z telefonu komórkowego.

Nick osiągnął sukces zawodowy i jest właścicielem firmy. Prowadzi szkolenia biznesowe, przemawia na międzynarodowych konferencjach, spotyka się z głowami państw. Jest twórcą fundacji „Life Without Limbs” (Życie Bez Kończyn) dla chorych i niepełnosprawnych.

Krótkometrażowy film o transformacji człowieka bez rąk i bez nóg. W roli głównej Nick Vujicic.

Jego wystąpienia są promowane w internecie a w szczególności można je znaleźć w serwisie Youtube. Aktywnie uprawia sport – surfuje. Gra również na instrumentach perkusyjnych.

Zagrał w dwóch filmach DVD Life’s Greater Purpose oraz No Arms, No Legs, No Worries a także w krótkometrażowym filmie Cyrk motyli, który wygrał główną nagrodę na festiwalu „The Doorpost Film Project” promującym twórców filmów niosących przesłanie nadziei. W serwisie YouTube można też obejrzeć jego wykonanie piosenki pt. Something More.

Spełnił również swoje inne marzenie, jedno z największych – znalazł miłośc swojego życia. Jest nią pełnosprawna i piękna Kanae Miyahar.

inf. własna/wiara.pl