MEGAMOCNI

Niepełnosprawne dzieci pozowały jako znane postaci z bajek

Dzieci łódzkie Sieradz SOSW

Dodano 2013-12-12 09:29:51 | Autor: Emil Kowalski

Jedna z opiekunek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wpadła na pomysł stworzenia unikalnego kalendarza z dziećmi niepełnosprawnymi. Wcieliły się one w role Czerwonego Kapturka, Harrego Pottera czy wiedźmy.

Sieradzki ośrodek kierowany jest przez specjalistów z zakresu rehabilitacji, terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju, logopedii, socjoterapii, psychologii, psychopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i resocjalizacji. Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane wykształcenie uprawniające do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi - są oligofrenopedagogami. Patronem ośrodka jest Jan Korczak (na zdj.)

Kalendarz ma być cegiełką, która ma przynieść dochody przeznaczone na zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci. Zdjęcia dzieci do kalendarza powstały na terenie parku miejskiego, mostu i ośrodka. Jest on sprzedawany za 10 zł. Ma format A4. Do tej pory, właścicieli znalazło ok. 300 sztuk z nakładu 500 kalendarzy. Gdy zajdzie potrzeba, ośrodek planuje dodruk albumu.

info. własne/SOSW Sieradz