MEGAMOCNI

Niepełnosprawni będą pomagać przy leczeniu chorych

praca Siedlisko ZOL

Dodano 2013-08-06 18:19:50 | Autor: Emil Kowalski

Istnieje plan aby niepełnosprawni mogli zajmować się chorymi, m.in. pomagaliby pielęgnacji i karmieniu pod okiem fachowców. Pracowaliby w kuchni przy pomocy, pod okiem specjalistów – kucharzy. Inni niepełnosprawni, zajmowaliby się pracami porządkowymi.

Takie właśnie zadania, mogłoby wykonywać 26 osób niepełnosprawnych spośród 40 osobowej ekipy pracującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Staniszczach Wielkich w gminie Kolonowskie (niedaleko Strzelce Opolskie).

Pomysł na realizację takiego planu ma Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko” z Zawadzkiego. Dyrekcja „Siedliska”, planuje uzyskać kontrakt w Narodowym Funduszu Zdrowia. Już w tej chwili wiadomo, że Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska w wysokości 680 tys. euro. Kwota ta zostanie wykorzystana na adaptację i rozbudowę budynku dawnej szkoły w Staniszczach Wielkich pod potrzeby ZOL-u.

W ramach już toczących się prac na obiekcie, będą dobudowane windy dla niepełnosprawnych i chorych. Jednak jest problem finansowy, gdyż pieniądze unijne są wypłacane w ramach refundacji czyli po ukończonych kolejnych etapach budowy i realizacji projektu. Tak więc, Stowarzyszenie musi inwestować fundusze na bieżąco, których niestety brakuje. Są to darowizny, pożyczki bankowe oraz bezpośrednia pomoc firm. Na te ostatnie, Stowarzyszenie liczy szczególnie, deklarując jednocześnie pewność spłaty udzielonych pożyczek. Tym zabezpieczeniem jest wspomniane dofinansowanie europejskie.

To przedsięwzięcie, jest bardzo potrzebne, gdyż pozwoli na uzyskanie pracy przez osoby niepełnosprawne. Będzie to praca na pół etatu. Tym samym, 26 osób, będzie miało lepsze perspektywy życiowe. Oprócz tego, w regionie, dopiero w Dobrodzieniu, funkcjonuje najbliższy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Na pełną realizację inwestycji w planowanych ramach czasowych, brakuje około 300 tys. zł. Pomysłodawcy inwestycji, szukają kolejnych przedsiębiorców i instytucji, chcących zaangażować się w projekt.

info. własne/nto.pl/Strzelce Opolskie