MEGAMOCNI

Niepełnosprawni jednak nie będą tracić pracy - UE nie obniży dofinansowania!

dofinansowanie KE praca UE

Dodano 2013-07-15 11:10:30 | Autor: Emil Kowalski

W Brukseli, odbyły się rozmowy pomiędzy komisarzem do spraw konkurencji Joaquinem Almunią (Komisja Europejska) a wiceministrami: pracy Radosławem Mleczko i rozwoju regionalnego Pawłem Orłowskim. Z rozmów wynikło, że nie będzie zmniejszenia puli pieniędzy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce - zapewnia Komisja Europejska.

Zatem nie zostaną wprowadzone limity finansowego wsparcia dla pomocy publicznej. Komisarz Almunia podkreślił, że Komisja Europejska nie ma zamiaru utrudniać dostępu osób niepełnosprawnych do rynku pracy. W tej kwestii będą prowadzone rozmowy o kolejnych etapach prac nad nowymi przepisami, żeby dostęp osób niepełnosprawnych był pełny ze wparciem oraz na temat likwidacji barier administracyjnych, które mogłyby go ograniczyć.

Wiadomość o zmniejszeniu dotacji europejskich wzbudziła ogólne protesty zarówno wśród osób niepełnosprawnych jak również władz polskich. W spotkaniu brała udział deputowana Danuta Huebner. Powiedziała, wyjaśniło ono wiele wątpliwości. Potwierdził to również europoseł Tadeusz Zwiefka. Tym samym, nie będzie ograniczona wielkość pomocy dla zatrudniania osób niepełnosprawnych.

W polskim budżecie, na wsparcie rynku pracy dla niepełnosprawnych jest przeznaczone 3 mld. złotych. Na spotkaniu, rozmawiano również, o możliwościach podwyższenia kwoty dofinansowania europejskiego na ten cel dla naszego kraju.

Rząd Polski, stara się także o zmiany w przepisach, które to mają na celu zmniejszyć utrudnienia administracyjne dla zatrudniania osób niepełnosprawnych. Negocjacje będą toczyć się do jesieni. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od stycznia.

info. własne/Gazeta Prawna