MEGAMOCNI

Niepełnosprawni z Elbląga i okolic - są dla nich szkolenia ze stypendiami

praca stypendia Szkolenia WMSON zatrudnienie

Dodano 2013-07-08 22:07:22 | Autor: Emil Kowalski

To szansa dla osób niepełnosprawnych z okolic Elbląga. Będą oni mogli wziąć udział w profesjonalnych szkoleniach zawodowych a nawet podjąć pracę. Szkolenia są objęte dofinansowaniem i w ich ramach uczestnicy otrzymają stypendia. 

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Warmińsko – Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, Agencją Ochrony Garda w Olsztynie oraz Powiatowym Urzędem pracy w Elblągu zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie „Trening Dobrze Ustawiony” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.4  Niepełnosprawni na rynku pracy, dofinansowanego ze środków UE.

Celem projektu jest objęcie aktywizacją społeczno-zawodową 160 uczestniczek/uczestników (w tym 90 Kobiet oraz 70 Mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, w tym intelektualną, oraz ze względu na niezdolność do samodzielnego uzyskania pracy, utrzymania się w zatrudnieniu bez specjalnego wspomagania, z terenu miasta Elbląg i Olsztyna oraz Powiatu Elbląskiego (Gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Młynary, Pasłęk, Rychliki, Tolkmicko) oraz Powiatu Olsztyńskiego (Gminy: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Kolno, Olsztynek, Purda, Stawiguda, Świątki). Projekt realizowany będzie w dwóch edycjach, w okresie od 01.07.2013 roku do 31.08.2015 roku.

W ramach Projektu zaplanowano realizację następujących form wsparcia:

  1. Indywidulane oraz grupowe wsparcie psychologiczne oferować będzie instrumenty wsparcia dostosowane do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, obejmujące takie tematy jak: integracja, samoocena, motywacja, umiejętności interpersonalne, asertywność, komunikacja, pozytywne myślenie, rozwiązywanie problemów, radzenie sobie ze stresem. 
  2. Indywidualne oraz grupowe wsparcie doradcze obejmujące tematykę komunikacji w pracy, motywacji do aktywności zawodowej i społecznej,. Przeprowadzone zostaną symulacje rozmów kwalifikacyjnych, tworzenie CV i wysyłanie poczty do pracodawcy (praca z komputerem). 
  3. Indywidualna diagnoza praktycznych umiejętności zawodowych, polegająca na stworzeniu dla uczestników rzeczywistych bądź symulowanych warunków pracy. 
  4. Trening pracy i coaching oferujące indywidualne spotkania z trenerami pracy oraz coaching prowadzonych przez doradców zawodowych oraz psychologów.
  5. Szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji indywidualnych i preferencji uczestników 
  6. Zatrudnienie i monitoring pracy prowadzony już po zatrudnieniu celem utrzymania miejsca pracy.

Dodatkowo uczestnikom / uczestniczkom projektu przysługiwać będzie zwrot kosztów dojazdu/transportu, zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi, materiały szkoleniowe oraz stypendia szkoleniowe. 

Projekt realizowany będzie na podstawie wypracowanego Modelu Zatrudnienia Wspomaganego „Wiek Gorącego Ziemniaka” przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, która to otrzymała od Komisji Europejskiej nagrodę w prestiżowym konkursie RegioStars Adwards, którego celem jest wskazywanie innowacyjnych i oryginalnych inicjatyw, mogących służyć za inspirację dla innych europejskich regionów. Nagrodę przyznano w kategorii: „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Miasta Elbląg i Olsztyna, oraz 21 gmin na terenie Powiatu Elbląskiego i Olsztyńskiego. Wszyscy uczestnicy/czki projektu będą osobami w wieku produkcyjnym (18-64 lata). W projekcie może wziąć udział osoba w wieku 18 – 64 lata, niepełnosprawna w stopniu znacznym lub umiarkowanym, która posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., niezatrudniona, w tym długotrwale bezrobotna oraz zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia.


Karty zgłoszeniowe do udziału w pierwszej edycji projektu dostępne są na stronie www.erkon.elblag.com.pl w zakładce „Trening dobrze ustawiony” oraz w biurach projektu. Zgłoszenia przyjmowane będą w okresie od 1.07.2013 do 02.08.2013 roku w: 

  • Elbląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych, Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 15, Tel. 55 232-69-35
  • Warmińsko – Mazurskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Olsztyn, Al. Marszałka J.Piłsudskiego 11/17 (budynek NBP) pok. 109, Tel/faks 89 523-84-01, Tel.kom/SMS 504 830 584.

Do pobrania: Ulotka i karta zgłoszenia Trening Dobrze Ustawiony

info WMSON