MEGAMOCNI

Niepełnosprawni ze Śląska mogą liczyć na płatne staże "Nowa szansa"

kariera praca staże

Dodano 2013-06-28 09:48:58 | Autor: Emil Kowalski

Niepełnosprawni z terenu woj. śląskiego, będą mogli zarobić nawet 1500 zł netto/miesiąc. Wszystko to dzięki projektowi "Nowa szansa", współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. To okazja dla osób w przedziale wiekowym 15-27 lat. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej.

W ramach projektu oferujemy:

Spotkanie z doradcą zawodowym - już na etapie rekrutacji, aby jak najlepiej dopasować projekt do potrzeb uczestników. W tym celu każdy uczestnik rozwiąże test preferencji zawodowych. Spotkanie z doradcą zawodowym jest również spotkaniem organizacyjnym. Bardzo prosimy, aby na spotkanie z doradcą wziąć ze sobą zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w projekcie.

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (2 godz/uczestnika) - gdzie w oparciu o analizy z testu preferencji zawodowych zostanie określony Indywidualny Plan Działania w ramach projektu, czyli indywidualna ścieżka rozwojowa dopasowana do potrzeb, predyspozycji i możliwości uczestnika.

Warsztaty Umiejętności Społecznych (24 godz/uczestnika) - podczas których uczestnicy nabędą/rozwiną umiejętności związane z komunikacją interpersonalną, radzeniem sobie ze stresem, planowaniem i organizacją pracy.

Szkolenia zawodowe (od ok 100-150 godz/uczestnika - w zależności od rodzaju szkolenia)- dopasowane na podstawie wcześniejszych analiz i propozycji uczestników. Podczas trwania szkoleń zawodowych uczestnikom wypłacane jest stypendium szkoleniowe. Stypendium szkoleniowe wynosi 6,09 brutto za godzinę szkolenia. Dopieranie szkoleń nastąpi po spotkaniu z doradcą zawodowym w oparciu o wyniki testu preferencji zawodowych i rozmowy uczestnika z doradcą. Przykładowe szkolenia: pracownik administracyjno - biurowy z elementami kadr i płac (ok 120 godzin); telemarketer/telewindykator (ok. 80 godz); webdesigner z elementami grafiki komputerowej (ok 140 godz); kosztorysant budowlany (ok. 120 godz); pracownik ochrony fizycznej I st (ok 100 godz). Katalog szkoleń jest otwarty, to są przykładowe szkolenia i jak najbardziej istnieje możliwość zaproponowania innego szkolenia podczas spotkania z doradcą zawodowym.

Warsztaty Poszukiwania Pracy (24 godz/uczestnika) oraz usługi Doradcy Kariery - gdzie kadra szkoleniowa będzie pomagała w poszukiwaniu pracy i inicjowała kontakty z pracodawcami.

Osoby, które nie mają doświadczenia zawodowego a wyrażają chęć jego zdobycia zostaną kierowane na staże zawodowe (6 miesięcy) do przedsiębiorstw, które prowadzą profil działalności podobny lub zgodny z umiejętnościami nabytymi na szkoleniach zawodowych. Staże zawodowe są płatne (1500 zł netto/miesiąc).


W trakcie całego trwania projektu do dyspozycji uczestników będą również Asystenci Pomocy, którzy będą służyli pomocą w zakresie dojazdu na zajęcia (jeśli uczestnik projektu wyrazi taką potrzebę)


Uczestnicy projektu otrzymają:

- stypendia szkoleniowe

- zwroty kosztów dojazdów

- catering

- stypendia stażowe (dla osób biorących udział w stażach)

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Zajęcia w ramach projektu będą odbywały się w centrum Katowic.

Każdy uczestnik szkolenia przejdzie cały cykl warsztatów i szkoleń wypisanych powyżej. Planujemy realizować zajęcia w godzinach popołudniowych.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście w Biurze Projektu, pocztą lub drogą elektroniczną (ale i tak w późniejszym czasie będzie wymagane złożenie oryginałów).

Więcej informacji o projekcie i dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej: www.nowaszansa.com.pl lub w Biurze Projektu: 40-008 Katowice, ul. Warszawska 36/2 (budynek od podwórza, za oficyną) w godzinach 8-16 od pon-pt.

tel kontaktowy: 512 285 669


REKRUTACJA TRWA!