MEGAMOCNI

Nowa ustawa "rekrutacyjna" - zapisy o niepełnosprawności

Dzieci MEN szkoły ustawy

Dodano 2013-12-12 12:20:44 | Autor: Emil Kowalski

Według zapisów ustawy „rekrutacyjnej”, która właśnie trafiła do podpisania przez prezydenta, w przypadku większej liczby kandydatów, dzieci niepełnosprawne będą przyjmowane do szkół w pierwszej kolejności. Zasadnicza część przepisów w tym zakresie będzie miała zastosowanie do rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

W pierwszej kolejności przyjęte zostaną te dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia państwa: niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

Najważniejsze zasady rekrutacji wg. nowej ustawy to: pierwszeństwo przyjęcia dzieciom mieszkańców z gminy, na terenie której znajduje się dana placówka, potrzeba godzenia pracy zawodowej rodziców z obowiązkami rodzinnymi, definiowanie rodziców samotnie wychowujących dzieci, uwzględnienie potrzeb m.in. rodzin wielodzietnych oraz niepełnosprawnych dzieci i rodziców.

Ustawa ta to także umożliwienie gminom określenia dalszych kryteriów rekrutacji - dostosowanych do lokalnych potrzeb. 11 grudnia przyjął ją Senat. Uwzględnia wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zasad rekrutacji m.in. do przedszkoli. Aby tzw. ustawa rekrutacyjna weszła w życie musi ją podpisać Prezydent.

Dokładne informacje na temat tej ustawy, znajdują się na stronie MEN – men.gov.pl