MEGAMOCNI

Nowe urządzenia diagnostyki raka piersi

nowotwory rak tester

Dodano 2014-02-14 11:12:52 | Autor: Emil Kowalski

Wczoraj 13 lutego 2014 roku zaprezentowano przedpremierowo, działanie innowacyjnego prototypu urządzenia Tester BRASTER, które służy do wczesnego wykrywania i diagnozowania raka piersi u kobiet.

Urządzenie zostało opracowane w oparciu o metodologię kontaktowej termografii ciekłokrystalicznej przez grupę polskich naukowców z notowanej na NewConnect spółki BRASTER S.A. Według Raportu z Badania Klinicznego THERMACRAC Tester BRASTER może stanowić istotne uzupełnienie diagnostyki przesiewowej raka piersi u szerokiego spectrum pacjentek - bez względu na wiek, strukturę i temperaturę piersi.

Tester BRASTER jest pierwszym na świecie urządzeniem wykorzystującym ciekłokrystaliczne matryce termograficzne w diagnostyce nowotworów piersi. Urządzenie jest w pełni bezpieczne, nie wykorzystuje szkodliwego promieniowania. Jest również nieinwazyjne i całkowicie bezbolesne dla pacjentek.

Spółka BRASTER S.A. opracowała innowacyjne, w pełni profesjonalne oraz łatwe w użyciu urządzenie do diagnozowania raka piersi u kobiet. Na obecnym etapie rozwoju można uznać, że urządzenie jest kompletne w swojej koncepcji, a Spółka ma zdolność techniczną do realizacji procesu inwestycyjnego związanego z uruchomieniem produkcji urządzenia – mówi Krzysztof Pawelczyk, Prezes Zarządu BRASTER S.A.

Skuteczność metodologii zastosowanej w urządzeniu Tester BRASTER została potwierdzona w Raporcie z Badania Klinicznego THERMACRAC. Badanie – koordynowane przez dr. n. med. Pawła Bastę z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum - zostało przeprowadzone na grupie 736 pacjentek ze zdiagnozowanym rakiem piersi.

Bezpośrednim celem badania było porównanie skuteczności urządzenia Tester BRASTER w diagnostyce i różnicowaniu patologii piersi u kobiet, względem standardowych metod diagnostycznych. Z przeprowadzonych badań wynika, że czułość i swoistość badania termograficznego względem standardowego postępowania diagnostycznego była wysoka i wynosiła odpowiednio: 72% oraz 58% dla całej populacji, co potwierdzono jednoznacznie w wynikach z 3 niezależnych interpretacji. Co więcej, czułość procedury multimodalnej – a więc łączącej badanie termograficzne i mammograficzne - względem całej procedury diagnostycznej wynosiła aż 96%, co wyraźnie wskazuje znaczące podwyższenie skuteczności detekcji raka piersi przy połączeniu obu metod. Uzyskane wyniki - przy całkowitej nieinwazyjności i bezpieczeństwie metody - wskazują 
na perspektywiczność ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej w dalszych pracach nad wczesną diagnostyką raka piersi.

Kluczowe wnioski płynące z Badania Klinicznego:

  • Uzyskane w badaniu wyniki dot. czułości* i swoistości** pozwalają wnioskować o skuteczności i przydatności urządzenia Tester BRASTER w procesie diagnostycznym patologii gruczołów piersiowych
  • Odnotowano podwyższenie skuteczności detekcji raka piersi przy połączeniu dwóch metod diagnostycznych - termografii z mammografią
  • Stwierdzono potencjalną komplementarność i wzajemne uzupełnianie się trzech metod (termografia, mammografia, ultrasonografia), dzięki ich różnym właściwościom detekcyjnym
  • Tester BRASTER można uznać za urządzenie przydatne w diagnostyce patologii piersi, 
    w tym raka piersi u kobiet

Uzyskane w Badaniu Klinicznym THERMACRAC wyniki dot. czułości i swoistości pozwalają wnioskować o skuteczności i przydatności urządzenia Tester BRASTER w procesie diagnostycznym patologii gruczołów piersiowych. Odnotowaliśmy również podwyższenie skuteczności detekcji raka piersi przy połączeniu dwóch metod - termografii z mammografią, a dodatkowo wysoką czułość i swoistość urządzenia Tester BRASTER w porównaniu z mammografią, w przypadku młodszych pacjentek o gruczołowej strukturze piersi. Może to być istotnym elementem diagnostyki młodych kobiet, wśród których już dziś obserwujemy zwiększony przyrost zachorowań na złośliwe nowotwory piersi – tłumaczy dr n. med. Paweł Basta, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, badacz koordynujący Badanie Kliniczne THERMACRAC.

Zgodnie z wynikami i rekomendacjami wynikającymi z badania THERMACRAC, planujemy dalszy rozwój funkcjonalności urządzenia Tester BRASTER. Pracujemy nad skróceniem czasu badania, jeszcze większą dokładnością oraz ergonomicznością urządzenia – mówi Krzysztof Pawelczyk, Prezes Zarządu BRASTER S.A.

Choroby nowotworowe są jednymi z najważniejszych problemów zdrowotnych kobiet w krajach wysoko rozwiniętych. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet, stanowi 25.2% wszystkich zdiagnozowanych przypadków raka. W 2012 roku, na całym świecie wykryto ponad 1,7 mln przypadków raka piersi, a światowe badanie GLOBOCAN, przeprowadzone przez wyspecjalizowaną agendę WHO, wskazuje na dalszy istotny wzrost liczby zachorowań do końca bieżącej dekady. W Europie najwięcej zachorowań notuje się w Niemczech (71,6 tys.), we Francji (54,2 tys.) oraz w Wielkiej Brytanii (52,4 tys.). W Polsce w 2012 roku zdiagnozowano ponad 16,5 tys. nowych przypadków tej choroby. Co roku na nowotwory złośliwe gruczołu piersiowego umiera ponad 5 tysięcy Polek. Jak wskazują trendy zachorowalności, w Polsce w 2020 r. na raka piersi zachoruje ponad 24 tys. Polek.

* Czułość

Prawdopodobieństwo uzyskania dodatniego wyniku testu diagnostycznego wśród pacjentów chorych. Wysoka czułość oznacza przeoczenie niewielu chorych.

** Swoistość

Prawdopodobieństwo uzyskania ujemnego wyniku testu diagnostycznego wśród pacjentów niechorujących na diagnozowaną chorobę. Wysoko swoistość oznacza brak fałszywie dodatnich wskazań (test nie wskazuje zdrowych pacjentów jako chorych).

więcej na braster.eu