MEGAMOCNI

Nowy kierunek na Uniwersytecie Śląskim

Cieszyn Nauka studia

Dodano 2014-06-23 13:06:40 | Autor: Jacek Gibel

To pierwsze w Polsce połączenie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie z działaniami terapeutycznymi z zakresu różnych dziedzin sztuki. Uniwersytet Śląski otwiera kierunek oligofrenopedagogika z arteterapią.

Kierunek znajdzie się w ofercie Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.

Jak mówi dr Sylwia Wrona, członek zespołu odpowiadającego za wdrożenie nowego kierunku, jednym z głównych powodów takiego połączenia jest fakt, iż w działaniach terapeutycznych skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną od zawsze sztuka odgrywała znaczącą rolę. Często jest ona jedyną możliwością wyrażania emocji. Dodatkowo, wśród pracodawców pojawia się trend do zatrudniania osób mających kompetencje szersze niż tylko kierunkowe wykształcenie.

Absolwent kierunku może liczyć na zatrudnienie jako nauczyciel w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. W zakresie możliwych zawodów znajduje się także wychowawca np. w internatach i świetlicach terapeutycznych, a także terapeuta zajęciowy czy specjalista w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Więcej o kierunku można dowiedzieć się na stronie facebookowej.

zdj. nanoslask.pl

(inf. własna/gazetacodzienna.pl)