MEGAMOCNI

Nowy program "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

pomoc program

Dodano 2014-11-13 09:56:08 | Autor: Jacek Gibel

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza treść nowego programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" od roku 2015 przyjętego przez podsekretarza stanu w MPiPS Elżbietę Seredyn.

Celem programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza osobom  przewlekle  psychicznie  chorym  i  niepełnosprawnym  umysłowo,  a  także  ich rodzinom  przezwyciężanie  trudnych  sytuacji  życiowych pojawiających  się  zwłaszcza w  związku  z  wykluczaniem  społecznym  omawianej  grupy  osób,  których  nie  są  one w  stanie  pokonać,  wykorzystując  własne  uprawnienia,  zasoby  i  możliwości.

Zakłada  się,  że  w  wyniku  wsparcia  przez  ministra  właściwego  ds.  zabezpieczenia społecznego  realizacji  projektów  związanych  z  organizowaniem  oparcia  społecznego dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  -  następować  będzie  dalszy  rozwój,  a  także rozszerzenie  oferty  oparcia  społecznego  zapewnianego  osobom  z  zaburzeniami psychicznymi  w  środowiskach  lokalnych,  tym  samym  osoby  przewlekle  psychicznie chore i niepełnosprawne intelektualnie uzyskają możliwości pełniejszego zaspokojenia ich potrzeb, a także integracji społecznej.

Z pełnym tekstem programu można zapoznać się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

zdj. MPiPS

(MPiPS)