MEGAMOCNI

Nowy wózek elektryczny nawet do 20000 zł taniej

dofinansowanie PFRON wózek

Dodano 2013-05-14 11:21:42 | Autor: Jacek Gibel

W 2013 roku realizowany jest program "Aktywny samorząd", którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Jeden z jego elementów (moduł I, obszar C, zadanie 1) pozwala na dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Program Aktywny samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie do zwykłego wózka elektrycznego to maksymalnie 7000 zł (jednak minimalny wkład własny wynosi 10%), natomiast na wózek z dodatkowym oprzyrządowaniem (np. dla osób, które do poruszania wózkiem muszą używać innej części ciała niż rąk) można otrzymać nawet dwudziestotysięczne dofinansowanie.

Dofinansowanie można uzyskać składając odpowiedni wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym do miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Sam wniosek można pobrać ze strony właściwego PCPR bądź - w formie papierowej - w jego siedzibie. Wzory wniosków w konkretnych PCPR różnią się nieco między sobą, więc niestety nie istnieje jeden, uniwersalny formularz. W razie problemów służymy oczywiście pomocą w znalezieniu właściwego wniosku. Prośby o ewentualną pomoc prosimy wysyłać na nasz adres mailowy biuromega@medi-soft.com.pl.

Wnioski z modułu I można składać do 30 września 2013 roku (prosimy jednak upewnić się we właściwym PCPR).

Pełny tekst programu "Aktywny samorząd" można znaleźć pod tym adresem.

W celu zakupu wózka elektrycznego, zapraszamy do naszego sklepu.