MEGAMOCNI

Octan uliprystalu - lek pozwalający uzyskać kontrolę krwawienia u ponad 90% pacjentek

macica mięśniak

Dodano 2014-04-08 11:55:23 | Autor: Jacek Gibel

Pod koniec marca pisaliśmy o octanie uliprystalu - leku ułatwiającym terapię mięśniaka macicy. Dziś prezentujemy streszczenie wyników badań tego farmaceutyku, potwierdzających skuteczność leczenia.

Octan uliprystalu jest pierwszym lekiem doustnym z klasy selektywnych modulatorów receptora progesteronowego, dopuszczonym do stosowania w przedoperacyjnym leczeniu umiarkowanych lub ciężkich objawów mięśniaków macicy u dorosłych kobiet w wieku rozrodczym. Badania PEARL I, II, III i IV to cztery badania kliniczne III fazy przeprowadzone głównie na terenie Europy. We wszystkich czterech badaniach uczestniczyły kobiety w wieku przedmenopauzalnym, z objawowymi mięśniakami macicy powodującymi obfite krwawienia miesiączkowe. Chociaż badanie PEARL IV nadal trwa, wyniki badania PEARL III zostały już opublikowane. Wyniki badań PEARL I i PEARL II zostały opublikowane 2 lutego 2012 r. w New England Journal of Medicine1, a wyniki badania PEARL III Extention zostały opublikowane 13.03.2014 w internetowym wydaniu Fertility & Sterility2.

Wyniki tych badań wykazały, że:

 • Octan uliprystalu pozwolił uzyskać kontrolę krwawienia u ponad 90% pacjentek.

 • Opanowanie nadmiernego krwawienia nastąpiło istotnie szybciej po podaniu octanu uliprystalu niż octanu leuprolidu.

 • Octan uliprystalu istotnie zmniejszał wielkość mięśniaków, a u pacjentek, które nie planowały leczenia chirurgicznego, zmniejszenie objętości mięśniaków utrzymywało się przez okres do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.

BADANIE PEARL III EXTENSION

Badanie PEARL III to długoterminowe, otwarte badania III fazy z octanem uliprystalu podawanym w dawce 10 mg, które po rozpoczęciu podawania progestyny pod koniec każdej kuracji octanem uliprystalu były następnie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby i kontrolowane placebo.

Do badania PEARL III włączono 209 pacjentek, a badanie ukończono w 2012 r. W badaniu oceniano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania pojedynczej 3-miesięcznej niezaślepionej kuracji octanem uliprystalu w dawce 10 mg, po której następował randomizowany, podwójnie ślepy, 10-dniowy okres badania kontrolowany placebo z leczeniem progestyną, octanem noretysteronu, u pacjentek z mięśniakami macicy i obfitymi krwawieniami.

Pod koniec badania PEARL III pacjentki miały możliwość kontynuowania leczenia octanem uliprystalu w dawce 10 mg w ramach przedłużenia badania PEARL III. W tej fazie stosowano trzy dodatkowe, niezaślepione, 3-miesięczne kuracje octanem uliprystalu w dawce 10 mg, a po każdej z nich następował 10-dniowy podwójnie ślepy okres leczenia octanem noretysteronu lub placebo oraz okres bez żadnego leczenia poprzedzający kolejną kurację. Na kontynuację leczenia w ramach przedłużenia badania zdecydowały się ogółem 132 pacjentki. W przedłużonym badaniu Pearl III oceniano skuteczność i bezpieczeństwo wielokrotnych kuracji octanem uliprystalu w dawce 10 mg oraz ich wpływ na krwawienie maciczne, wielkość mięśniaków, nasilenie bólu i jakość życia pacjentek. To badanie zostało ukończone w 2013 r.

Badanie wykazało, że:

 • U większości pacjentek (około 80%) uzyskano brak miesiączkowania, a efekt ten nastąpił podczas pierwszej kuracji.

 • Kontrolę krwawienia uzyskano po medianie 2,0 dni od rozpoczęcia 2. kuracji UPA.

 • Po 2. kuracji UPA u 80% pacjentek doszło do klinicznie istotnego zmniejszenia objętości mięśniaków. Objętość 3 największych mięśniaków zmniejszyła się o 63%.

 • Po 1, 2 oraz 4 kuracji UPA objętość 3 największych mięśniaków zmniejszyła się odpowiednio o 50%, 63% i 72%

 • Wyniki tego badania wskazują, że zastosowanie więcej niż jednej kuracji pozwala maksymalnie zwiększyć korzyści z leczenia octanem uliprystalu. Wymaga to potwierdzenia innymi danymi klinicznymi po wielokrotnych kuracjach tym lekiem (trwa badanie).

 • Obecnie zatwierdzony czas trwania leczenia to maksymalnie dwie 3-miesięczne kuracje.

 • Wielokrotne kuracje UPA nie spowodowały wzrostu częstości występowania zmian PAEC.

 • Występowanie zgrubienia endometrium zmniejszyło się po zastosowaniu wielokrotnych kuracji UPA.

 • Zmiany PAEC są odwracalne po przerwaniu leczenia, zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami z badań PEARL I i PEARL II.

 • Dodanie NETA nie ma wpływu na częstość występowania zmian PAEC i grubość endometrium.

Obecnie zatwierdzone leczenie polega na zastosowaniu 2 kursów terapii trwających po 3 miesiące. Jest to kluczowa informacja dla pacjentek, u których octan uliprystalu daje efekty, czyli zmniejsza mięśniaki macicy, a przede wszystkim eliminuje objawy choroby – komentuje prof. Philippe Bouchard, Profesor Medycyny i Szef Endokrynologii, Szpital Saint-Antoine, Paryż, Francja

Badanie PEARL IV

To nadal trwające wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe, długoterminowe badanie III fazy kontrolowane placebo, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania octanu uliprystalu w dawkach 5 mg i 10 mg w leczeniu mięśniaków macicy. Głównym celem badania jest ocena trwałości efektu i bezpieczeństwa długotrwałego leczenia octanem uliprystalu w dawce 5 mg lub 10 mg, na przemian przerywanego
i wznawianego, z uwzględnieniem krwawienia macicznego, wielkości mięśniaków, nasilenia bólu i jakości życia pacjentek.

1 Donnez J, Tatarchuk TF, Bouchard P. et al. Ulipristal acetate versus placebo for fibroid treatment before surgery. N Engl J Med 2012; 366:409-20; Donnez J, Tomaszewski J, Vazquez F. et al. Ulipristal acetate versus leuprolide acetate for uterine fibroids. N Engl J Med 2012; 366:421-32.

2 Donnez J, Vázquez F, Tomaszewski J, et al. Long-term treatment of uterine fibroids with ulipristal acetate. Fertility and sterility 13 March 2014 (Article in Press DOI: 10.1016/j.fertnstert.2014.02.008)

(Hill+Knowlton Strategies)