MEGAMOCNI

Opiekun też potrzebuje wsparcia

opiekunowie wsparcie

Dodano 2015-06-23 12:51:13 | Autor: Jacek Gibel

Opieka rodziny nad niesamodzielnym bliskim jest nadal najczęściej wybieraną przez Polaków formą opieki długoterminowej. Ciężka i pełna stresu praca opiekuna to codzienne łączenie życia zawodowego, prywatnego z pielęgnacją nad chorym. Świadomość konsekwencji tej decyzji jest coraz większa wśród Polaków. Pomocą i wsparciem dla opiekunów mogą być pobyty krótkoterminowe w wyspecjalizowanych ośrodkach.

Z badań MEDI-system* z 2014 roku wynika, że ponad 90 proc. respondentów zdaje sobie sprawę z negatywnych skutków opieki nad chorym członkiem rodziny. Tylko 6 proc. badanych stwierdziło, że nie wpływa to źle na życie opiekuna. Tymczasem, aż 63 proc. uważa, że opieka nad niesamodzielnym bliskim może przyczynić się do zmniejszenia zarobków czy nawet utraty pracy, a 59 proc. obawia się wystąpienia silnych stanów o podłożu nerwicowym. „Świadomość wyżej wymienionych następstw opieki nad niesamodzielnym bliskim to raczej racjonalna ocena rzeczywistości niż ucieczka przed obowiązkami względem chorego członka rodziny” – komentuje Bartłomiej Swebodziński, psycholog z MEDI-system.

Zespół stresu opiekuna – jak sobie z nim radzić?

Trudy związane z opieką nad niesamodzielnym członkiem rodziny, w tym: osłabienie relacji rodzinnych, kosztowne wydatki na leczenie, izolacja społeczna, a w niektórych wypadkach również utrata pracy, mogą skutkować wystąpieniem, tzw. zespołu stresu opiekuna. Objawia się on m.in.: negatywnym samopoczuciem, drażliwością, zniechęceniem, lękiem oraz znużeniem. Nieleczony może doprowadzić do wystąpienia poważnych schorzeń zdrowotnych, jak: wrzody żołądka, cukrzyca czy choroby układu krążenia. W konsekwencji może mieć również wpływ na zdrowie niesamodzielnego bliskiego. „Jako psycholog zalecałbym opiekunom przede wszystkim poszukanie pomocy u specjalisty. Należy mieć również świadomość, że istotną rolę w tym procesie odgrywa wsparcie ze strony rodziny oraz przyjaciół. Ważna jest także pielęgnacja swoich zainteresowań, aktywności, które są ważnym czynnikiem wspierającym” – mówi Bartłomiej Swebodziński.

Pobyty krótkoterminowe – wsparcie dla opiekuna

Wsparciem dla opiekunów mogą okazać się pobyty krótkoterminowe dla niesamodzielnego bliskiego w specjalistycznej placówce. Choroba czy problemy na tle depresyjnym powinny być znakiem dla rodziny, że osoba opiekująca się np. chorym seniorem, sama potrzebuje pomocy. Zły stan psychiczny czy fizyczny opiekuna może negatywnie wpłynąć na pielęgnację bliskiego. „Decyzja o pobycie krótkoterminowym to rozwiązanie dla opiekunów, których stan zdrowia, psychiczny czy fizyczny, nagle się pogorszył. Należy je postrzegać w kategoriach czasowej pomocy, która jest dobra nie tylko dla opiekuna, ale również samego niesamodzielnego pacjenta, który wymaga stałej opieki” – dodaje Beata Leszczyńska, prezes MEDI-system. Pobyty krótkoterminowe zapewniają całodobową profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską oraz zajęcia rehabilitacyjne. Dla większości rodzin powierzenie opieki nad bliskim osobom zewnętrznym jest trudnym doświadczeniem. Dlatego usługi pozwalające monitorować opiekę nad seniorem są bardzo ważnym dodatkiem, dzięki któremu opiekun, podczas tej krótkiej rozłąki, może kontrolować sytuację a tym samym ograniczyć do minimum poziom stresu, co jest tak istotne w trakcie rekonwalescencji.

„Pobyty krótkoterminowe poszpitalne, dla osób po incydentach medycznych, w wyniku których utraciły samodzielność, to szansa dla bliskich by odpowiednio przygotować siebie i mieszkanie do przyjęcia seniora. Rozmowa z personelem ośrodka pozwala nie tylko uporać się z pierwszym szokiem, wynikającym z nagłej zmiany sytuacji życiowej, ale również poznać chorobę bliskiego oraz przygotować merytorycznie do opieki nad nim, a tym samym zmniejszyć zazwyczaj towarzyszący opiekunom lęk” - dodaje Beata Leszczyńska.

*Badanie opinii na temat ośrodków opieki długoterminowej zostało przeprowadzone metodą wywiadów internetowych, czyli CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) w dniach 10-15 września 2014 roku przez firmę badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie MEDI-system. Przyjęto próbę celową. W badaniu wzięło udział ogółem 513 respondentów w wieku od 35 lat, którzy mają rodziców w wieku powyżej 60 lat.

zdj. MEDI-System

(Komunikado PR)