MEGAMOCNI

Opiekunowie niepełnosprawnych muszą czekać

opiekuni protesty RPO TK

Dodano 2013-12-05 12:46:14 | Autor: Emil Kowalski

Jak się okazuje Trybunał Konstytucyjny, który dzisiaj miał ustalić wyrok ws. Ustawy dotyczącej Opiekunów osób niepełnosprawnych – ich świadczeń pielęgnacyjnych, ma problem z jego wydaniem.

Okazuje się, że wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich jest błędnie sformułowany. Chodzi o to, że we wniosku zaskarżono jedynie przepisy ustawy nowelizującej a powinna być zaskarżona cała ustawa o świadczeniach rodzinnych.

Przedstawiciele RPO, Sejmu i prokuratora generalnego są zgodni co do jednego faktu – ustawa narusza podstawowe wartości konstytucyjne. Przez jej nowelizację, osoby opiekujące się osobami niepełnosprawnymi znalazły się w sytuacji krytycznej. Przede wszystkim, osoby te podejmują ciężkie decyzje życiowe, rezygnują ze swojej pracy, po to aby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. A tymczasem, ustawa pozbawia ich świadczeń, które i tak są zbyt niskie, żeby móc w pełni dobrze zająć się chorym. A dodać jeszcze należy, że przecież sami opiekuni muszą również się utrzymywać.

Jest jeszcze pewne to, że nawet jeśli TK wyda wyrok, który ustawę „zamrozi” to i tak opiekuni, takich świadczeń nie otrzymają od razu. Będzie trzeba poczekać na wdrożenie rozwiązań, które naprawią błąd ustawowy i przywrócą świadczenia opiekunom.

Przeczytaj o walce opiekunów o swoje prawa - TUTAJ

info. własne

zdj.  Jurij/Wikipedia