MEGAMOCNI

Osobisty trener dla niepełnosprawnego

bez_barier PFRON praca

Dodano 2014-01-07 14:07:55 | Autor: Jacek Gibel

To pierwszy tego typu projekt w kraju, obejmujący pięć województw - dolnośląskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i pomorskie. Osobom niepełnosprawnym - zarówno fizycznie jak i umysłowo - przydzielony zostanie osobisty trener pracy. Rekrutacja do projektu właśnie rusza.

Na pomysł przydzielenia niepełnosprawnym trenerów pracy wpadło kilka polskich instytucji, m. in. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i działająca w Irlandii KARE Promoting Inclusion for People with Intellectual Disabilities.

Ideę projektu pomysłodawcy uzasadniają następująco: W Polsce osoby niepełnosprawne są systemowo wspierane w podejmowaniu zatrudnienia. Jednak przyjęte rozwiązania w niedostatecznym stopniu zapewniają indywidualne wsparcie osobom niepełnosprawnym, które ze względu na stan zdrowia i ograniczenia wynikające z niepełnosprawności często, nie są w stanie z takiej pomocy efektywnie skorzystać.

Rozwiązaniem ma być osobisty trener pracy, który pomoże wyszukać odpowiednie oferty i przygotować dokumenty aplikacyjne, przeprowadzi trening przed rozmową kwalifikacyjną, a nawet udzieli podopiecznemu wsparcia podczas jej trwania. Jeśli uczestnik projektu otrzyma posadę, trener będzie mógł także zorganizować szkolenie stanowiskowe, a potem monitorować efekty pracy i kontakty z pracodawcą.

Pomoc trenera pracy - w przypadku zakwalifikowania się do projektu - będzie darmowa.

Formularz rekrutacyjny mogą wypełniać osoby między 15 a 64 rokiem życia, mieszkające na terenie woj. podlaskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, podkarpackiego lub pomorskiego. Wymagane jest orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności fizycznej lub lekkim stopniu niepełnosprawności umysłowej. Informacje o projekcie i adresy kontaktowe można znaleźć na stronie http://www.trenerpracy.eu/.

(inf. własna/mylomza.pl)