MEGAMOCNI

Ośrodek dla niepełnosprawnych umysłowo w Połomi - szansa dla regionu

bez_barier ośrodki Połomia Śląskie

Dodano 2013-08-06 10:36:25 | Autor: Jacek Gibel

W Połomi zostanie otwarty Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym. To szansa dla niepełnosprawnych intelektualnie z całego regionu.

Ośrodek ma powstać w budynku starej plebanii w Połomi, który obecnie jest modernizowany. Modernizacja ma potrwać do października, natomiast otwarcie ośrodka może nastąpić już na przełomie bieżącego i przyszłego roku. Docelowo terapią ma zostać objętych 30 osób w wieku od 18 do 67 lat.

W nowej placówce znajdą się m.in. pracownie: gimnastyczna, komputerowa, teatralno-integracyjna, krawiecka, tkacka, rękodzieła i kulinarna, a także sala relaksacji. Zajęcia organizowane będą od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie.

Podopieczni ośrodka będą mogli liczyć na opiekę i pomoc psychologa, pedagoga, a także pracownika socjalnego. W ramach pracowni kulinarnej zapewniony ma być także jeden ciepły posiłek dziennie.

Miesięczna opłata za korzystanie z terapii w ośrodku wyniesie 5% kwoty dochodu, pod warunkiem, że przekracza on 250% kryterium dochodowego (powyżej 1140 zł na osobę w rodzinie lub powyżej 1350 dla osoby samotnej). Jeżeli dochód nie przekracza tych wartości, pobyt w ośrodku będzie bezpłatny.

Osoby zainteresowane będą mogły składać wniosek w OPS w Mszanie. Powinien on zawierać zaświadczenie psychiatry lub neurologa o występowaniu zaburzenia, zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach, a także orzeczenie o niepełnosprawności, o ile osoba takowe posiada.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/tuwodzislaw.pl)