MEGAMOCNI

OZZL - chcemy zniesienia limitowania leczenia przeciwnowotworowego

Lekarze NFZ nowotwory OZZL pacjenci

Dodano 2013-12-10 14:09:47 | Autor: Emil Kowalski

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, walczy o zniesienie limit w leczeniu chorób nowotworowych. Określa je mianem „barbarzyństwa” i kieruje swój sprzeciw w postaci listu do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prokuratora Generalnego RP.

Pismo zostało wysłane 4 grudnia 2013 roku. Zwrócono w nim uwagę na fakt, że obowiązujące w Polsce przepisy prawne powodują, iż nie udziela się pomocy ludziom znajdującym się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dotyczy to części osób chorujących na choroby nowotworowe.

Zarząd Zarząd Krajowy OZZL, określa działania NFZ, mianem bezprawia z art. 162 § 1 kodeksu karnego. Związek, tym samym, chce aby podjęto kroki ku wprowadzeniu przepisów prawnych uniemożliwiających administracyjne limitowanie świadczeń zdrowotnych służących diagnozowaniu i leczeniu chorób nowotworowych.

Również w tej sprawie w poniedziałek 9 grudnia odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli OZZL i Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Przedstawiciele Koalicji przedstawili swoje dotychczasowe działania w tym zakresie, w szczególności w obronie „pacjentów wykluczonych”, czyli takich, którzy – z różnych powodów – zostali pozbawieni możliwości leczenia choroby nowotworowej. Sprawa limitów leczenia, dotyczy to nie tylko tych chorych, u których choroba nowotworowa już została wykryta, ale także tych, u których istnieje jej podejrzenie.  Podejrzenie choroby nowotworowej powinno uruchamiać szczególną, „szybką ścieżkę” diagnostyki, nie ograniczoną administracyjnym limitowaniem świadczeń. Koalicja chce dostępu do nowoczesnego i pewnego („bezkolejkowego”) leczenia.

Info. własne/ Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy