MEGAMOCNI

Pełnoprawny niepełnosprawny na rynku pracy

praca

Dodano 2014-02-04 15:15:03 | Autor: Jacek Gibel

W "Poranku OnLine" na antenie "Czwórki" Polskiego Radia wypowiadała się wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Monika Tokarska. Opowiadała o sytuacji niepełnosprawnych poszukujących pracy.

Chcemy wspólnie z rządem stworzyć nową ustawę dotyczącą zatrudniania osób niepełnosprawnych, bo w starej jest dużo braków - tłumaczy Tokarska, inicjatorka cyklu seminariów, które odbywają się w różnych miastach Polski.

Z naszych obserwacji wynika, że dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych są jak na razie najbardziej skuteczną zachętą dla pracodawców. Jednak  potrzebne jest również ogólne uporządkowanie wszystkich paragrafów prawnych, które obowiązują w takich wypadkach. Niestety w naszym kraju te przepisy ciągle się zmieniają. Raz mamy odgórnie ustalony, 7-godzinny dzień pracy, innym razem decyduje o tym lekarz. Podobnie jest z orzecznictwem. To, co w jednym województwie uznawane jest za niepełnosprawność o umiarkowanym stopniu, w innym uchodzi za lekką. Takich nieścisłości być nie może.

Stąd właśnie zrodził się pomysł zorganizowania cyklu spotkań. Ich celem będzie wypracowanie metod dialogu i współpracy, które sprawią, że ustawodawca w konstruowaniu przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych będzie brał pod uwagę postulaty wszystkich stron dialogu społecznego.

Jak dodaje Tokarska: Zdarza się, że do naszej organizacji zgłaszają się osoby reprezentujace bardzo roszczeniową postawę w stylu "skończyłem kurs, ta praca mi się należy". Tymczasem, żaden pracodawca nie zatrudni osoby tylko dlatego, że jest niepełnosprawna, bo najważniejsze dla niego są kompetencje i kwalifikacje. Chcemy to uświadomić wszystkim zainteresowanym, bo nasze doświadczenie pokazuje, że osoby niepełnosprawne często oczekują taryfy ulgowej. A to tak nie działa i ten model myślenia musimy zmienić.

We wszystkich spotkaniach wezmą udział zaproszeni pracodawcy, przedstawiciele urzędów państwowych i samorządowych, organizacje pozarządowe oraz osoby niepełnosprawne. Do dyskusji zaproszono także grono ekspertów: profesor Elżbietę Kryńską, eksperta w dziedzinie polityki gospodarczej i społecznej, Krzysztofa Patera, członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, stałego eksperta Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP oraz byłego Ministra Polityki Społecznej, a także dra Tomasza Kacprzaka, specjalistę w zakresie rynku pracy, dialogu społecznego i procesów gospodarczych.

(polskieradio.pl)