MEGAMOCNI

PFRON mówi "nie" wózkom elektrycznym - co dalej?

dofinansowanie PFRON wózek

Dodano 2015-03-06 11:27:31 | Autor: Jacek Gibel

Niepełnosprawni nie będą mogli ubiegać się już o dofinansowanie z PFRON na zakup elektrycznych wózków inwalidzkich. Fundusz zawiesił bowiem korzystanie z tej formy wsparcia, przewidzianej w pilotażowym programie "Aktywny Samorząd" w 2015 roku.

Decyzja PFRON odbiła się szerokim echem nie tylko wśród samych niepełnosprawnych, ale także w instytucjach niosących pomoc tej grupie społecznej, w tym wśród pełnomocników urzędów miast do spraw osób niepełnosprawnych.

Jadwiga Irla, p.o. dyrektora świętokrzyskiego oddziału PFRON, tłumaczy, że Fundusz nie dysponuje środkami tak dużymi, by pomóc wszystkim potrzebującym.

Naszym głównym celem jest rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych i pomaganie im w zdobyciu zatrudnienia. W związku z tym w tym roku kładziemy nacisk na inne formy wsparcia - wyjaśnia, dodając, że wnioski o dofinansowanie zakupu wózków elektrycznych niepełnosprawni mogli składać od 2002 do końca ubiegłego roku. - Przez ten czas rynek się nasycił, sporo osób skorzystało ze wsparcia.

Rzecznik prasowy PFRON Krzysztof Czechowski mówi, że o wsparcie na zakup wózka elektrycznego wciąż można ubiegać się w Narodowym Funduszu Zdrowia, a jeśli te środki nie będą wystarczające, zwrócić się z indywidualną prośbą do PFRON. Czy jest to jednak właściwe rozwiązanie problemu?

Dofinansowanie do wózków elektrycznych to nie jedyne zadanie, którego nie uwzględnia budżet PFRON na bieżący rok. Z jedenastu zadań przewidzianych w programie "Aktywny Samorząd", zawieszone zostały aż cztery:

  • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Moduł III - szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności.

W tej sprawie otrzymaliśmy także e-mail od jednego z naszych czytelników, wraz z pismem wyrażającym niezadowolenie z decyzji PFRON:

Szanowni Państwo.

W związku z faktem, iż PFRON zaprzestał w tym roku dofinansowań do wózków elektrycznych z programu Aktywny Samorząd, powinniśmy w jakiś sposób zareagować i wyrazić swoje niezadowolenie.
Dobrze wiemy, że środowiska osób jeżdżących na wózkach nie jest tak skonsolidowane jak np. górnicy i nie wyjdą na ulicę protestować. Decydenci w PFRON dobrze o tym wiedzą i robią to co najłatwiejsze- zabierają osobom niepełnosprawnym.
Nie powinniśmy stać biernie i przyglądać się, jak kolejny raz decyzją jednej czy dwóch osób destabilizuje się rynek zaopatrzenia w sprzęt, który nie jest żadnym luksusem, jak wielu w PFRON i Ministerstwie Zdrowia sobie pewnie myśli, lecz w wielu przypadkach jedynym rozwiązaniem, żeby przynajmniej w niewielkim stopniu zaktywizować osoby niepełnosprawne i przywrócić im chęć do życia.
Prosimy o zapoznanie się z załączonym pismem, podpisanie go w tej lub zmodyfikowanej formie, i przesłanie do PFRON-u.
Myślę, że wysłanie takiego pisma jest tym co możemy na dzień dzisiejszy uczynić, żeby zaznaczyć swój głos w tej sprawie i nie mieć pretensji, że nic nie próbowaliśmy w tej sprawie zrobić.

Znając PFRON - nie wzruszy ich takie pismo ze strony tzw. biznesu, dlatego dołączyłem drugi list (plik w załączniku), który powinny wysłać lokalne stowarzyszenia i organizacje społeczne zajmujące się osobami niepełnosprawnymi. I ten głos jest najważniejszy.
Dlatego bardzo proszę przesłać go do zaprzyjaźnionych lokalnych organizacji społecznych, stowarzyszeń itp., aby one podpisały taki list i przesłały w ramach protestu do PFRON.
Im więcej takich organizacji to zrobi, tym większa szansa, że przywrócą finansowanie.
W tym zabieganym świecie ludzie nie mają czasu na dodatkowe zajęcia, jak obmyślanie treści pism, dlatego przygotowaliśmy tzw. gotowce, które zarysowują ideę takiego pisma, stąd załączniki do ewentualnej modyfikacji i korekty wedle woli wysyłającego.
Proszę w mailu do tych organizacji jako pismo przewodnie skopiować i wkleić to co jest poniżej na czerwono.

Szanowni Państwo.

W związku z faktem, iż sytuacja osób niepełnosprawnych w naszym kraju zmierza w bardzo niebezpiecznym kierunku, pochylmy się nad problemami ludzi, którzy nie mogą wyjść (wyjechać) na ulice i zaprotestować pod Sejmem.

Większość niepełnosprawnych już żyje na skraju ubóstwa, do tego dojdzie usunięcie poza nawias społeczeństwa. Zamknięcie ich w domach, nie spowoduje usunięcia problemu.

Kto ma im pomóc , jeśli nie organizacje powołane właśnie w tym celu?

Prosimy o zapoznanie się z załączonym pismem, podpisanie go w tej lub zmodyfikowanej formie i przesłanie go w formie protestu do PFRON-u.

Pamiętajmy, że kształtujemy dziś rzeczywistość, w której przyjdzie nam żyć jutro.

Oba dokumenty (list do PFRON, list do organizacji społecznych) można pobrać z naszej strony.

(inf. własna/pfron.org.pl)