MEGAMOCNI

PFRON nadal będzie dzielił pieniądze

Dodano 2011-07-29 11:11:25 | Autor: Ireneusz Sawicki

Dopiero od 2015 roku pracownicy oddziałów wojewódzkich Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych staną się pracownikami urzędów wojewódzkich.

W przyszłym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nadal będzie mógł realizować programy służące rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Umożliwi to przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.). Wydłuża ona do końca 2014 roku okres vacatio legis, w którym PFRON zachowa osobowość prawną. Teraz ustawą zajmie się Senat.


Nowelizacja przewiduje, że dopiero od 2015 r. (a nie, jak początkowo zakładano, od 2012 r.), PFRON stanie się funduszem celowym pozbawionym osobowości prawnej. Obowiązki centrali funduszu przejmie pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i działające przy nim biuro obsługi funduszu. Z kolei pracownicy oddziałów PFRON staną się pracownikami urzędów wojewódzkich.