MEGAMOCNI

Platforma internetowa dla osób z autyzmem

autyzm bez_barier praca

Dodano 2015-02-24 12:59:55 | Autor: Jacek Gibel

Fundacja Wspólnota Nadziei we współpracy z Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, Stowarzyszeniem WAI-NOT i Uniwersytetem Thomas More z Belgii finalizuje realizację Projektu Innowacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Edu-Autyzm”, którego celem jest wspieranie włączenia społecznego osób z autyzmem i otwarcie im drogi do rynku pracy.

Kraina Oza to ogólnodostępne, bezpłatne narzędzia dla osób z autyzmem i/lub niepełnosprawnością intelektualną, osób cierpiących na zaburzenia w sferze komunikacyjnej, społecznej lub z trudnościami w uczeniu się oraz osób z nimi współpracujących,

W ramach projektu stworzona została platforma internetowa dla osób z autyzmem złożona z dwóch oddzielnych ale uzupełniających się stron internetowych.

Strona internetowa www.krainaoza.pl  została przygotowana w taki sposób aby ułatwić komunikację za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osobom z autyzmem i/lub niepełnosprawnością intelektualną oraz umożliwić im wyjście na otwarty rynek pracy.

Funkcjonalność  strony  może służyć wszystkim osobom cierpiącym na zaburzenia w sferze komunikacyjnej, społecznej czy mających trudności w uczeniu się .

Strona internetowa www.krainaoza.org przeznaczona  jest dla osób współpracujących i sprawujących opiekę nad osobami z autyzmem, rodziców, opiekunów, terapeutów, pracodawców, zarówno tych aktualnie bezpośrednio zaangażowanych, jak i w przyszłości, np. studentów pedagogiki specjalnej, ekonomii społecznej itp. Strona zawiera informacje oraz szkolenia e-learningowe przygotowujące do zatrudnienia osoby z autyzmem i do współpracy z nimi.

zdj. krainaoza.org

(niepelnosprawni.gov.pl)