MEGAMOCNI

Płatne staże dla niepełnosprawnych w projekcie "Kariera bez barier"

praca PUP Siemianowice staże Śląskie

Dodano 2013-11-22 08:18:16 | Autor: Emil Kowalski

PUP Siemianowice realizuje projekt "Kariera bez barier", który jest skierowany do 100 osób niepełnosprawnych mieszkańców Siemianowic Śląskich. Jest on współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

W projekcie mogą wziąć udział osoby dotknięte przynajmniej jednym z następujących typów niepełno-sprawności: choroba neurologiczna, epilepsja, choroba psychiczna, upośledzenie narządu ruchu. Osoby te muszą być bezrobotne i zarejestrowane  w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub korzystają ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Będą dla nich organizowane indywidualne spotkania z psychologiem oraz prowadzone w małych zespołach zajęcia grupowe: w obszarze aktywizacji społecznej (w tym zajęcia ze stylistą/wizażystą) i aktywizacji zawodowej. Ponadto do części uczestników skierowane są 6-miesięczne staże.

Dzięki realizacji „Karier bez barier”, będzie możliwy wzrost poziomu społecznej oraz zawodowej aktywności tych osób niepełnosprawnych.

Dla uczestników przewidziano staże płatne i osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłosić się do Urzędu Pracy (tel. 32 765 35 89) lub MOPS (tel. 32 765 62 40).

PUP Siemianowice