MEGAMOCNI

Płatny staż dla osób niepełnosprawnych w administracji publicznej

bez_barier FIRR PFRON projekt staż

Dodano 2013-06-03 10:15:51 | Autor: Jacek Gibel

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w projekcie "Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy", realizowanym w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 PFRON - projekty systemowe.

W projekcie mogą wziąć udział:

  • Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym (konieczne jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności).
  • Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim w przypadku niepełnosprawności sprzężonej (sprzężenie poświadczone zaświadczeniem lekarskim).

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie 200 osób niepełnosprawnych poprzez udzielenie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz promocja idei zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej na terenie całego kraju.

Oferta:

  • opracowanie Indywidualnego Plan Stażu (IPS),
  • udział w 3-miesięcznym płatnym stażu w organach administracji publicznej i jednostkach im podległych,
  • wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe, w zależności od potrzeb oraz wsparcie w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego,
  • dla co najmniej 50 % uczestników ukończenie szkoleń zawodowych, podnoszących kwalifikacje,
  • wsparcie usługami trenera pracy.

Rekrutacja:

Decyduje kolejność zgłoszeń i wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Okres realizacji Projektu:
01.03.2013 - 31.05.2014. r.

Osoba do kontaktu:
Magdalena Mianowska

tel: 663-000-040

mail: magdalena.mianowska@firr.org.pl

Wynagrodzenie za miesiąc stażu wynosi 1450 zł brutto. Według stanu na 23 maja 2013r., wolne miejsca w projekcie zostały w województwach: małopolskim, łódzkim, wielkopolskim, mazowieckim i śląskim.

(firr.org.pl)