MEGAMOCNI

Polska będzie pomagać niepełnosprawnym w Gruzji

Gruzja Polska współpraca

Dodano 2013-06-20 09:35:14 | Autor: Emil Kowalski

Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jarosław Duda przewodniczył w dniach 10 - 15 czerwca 2013 r. delegacji strony polskiej w Gruzji. Wizyta odbyła się w ramach realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu pomocy rozwojowej dla Gruzji.

Celem projektu „Podstawy prawne, finansowe i administracyjne systemu wsparcia osób niepełnosprawnych - przykłady dobrych praktyk" jest pomoc strony polskiej w stworzeniu systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Gruzji. Odbywa się ona poprzez transfer wiedzy i dobrych praktyk oraz zachęcanie środowiska rządowego do podjęcia działań legislacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Działania te zmierzają do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i defaworyzacji osób niepełnosprawnych w Gruzji. Mają też zachęcić stronę gruzińska do podjęcia systemowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych niezbędnych do ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

W delegacji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Strona polska spotkała się z przedstawicielami Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych Gruzji, członkami Rządowej Rady Koordynacyjnej do Spraw Niepełnosprawności, z parlamentarzystami oraz przedstawicielami samorządu.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej