MEGAMOCNI

Polska Federacja Szpitali wysłała list do ministra zdrowia ws. zdarzeń medycznych

listy medycyna PFSz

Dodano 2014-01-27 10:59:50 | Autor: Emil Kowalski

Dzisiejszego dnia tj. 27.01.2014r. Polska Federacja Szpitali (PFSz) wysłała do Ministra Zdrowia treść określającą swoje stanowisko w sprawie funkcjonowania Wojewódzkich Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Fragment postualtu:

Postulujemy jak najszybsze powołanie grupy roboczej reprezentującej interesariuszy tego obszaru ochrony zdrowia.  Naszym zdaniem, działania powinny zmierzać w kierunku likwidacji Komisji Wojewódzkich i całego systemu opartego na osobnych ubezpieczeniach od zdarzeń medycznych, przy jednoczesnym usprawnieniu działania systemu opartego na ubezpieczeniach od odpowiedzialności cywilnej.  Rozwiązania w sferze odpowiedzialności za zdarzenia niepożądane i błędy medyczne muszą być przygotowane na miarę możliwości i oczekiwań polskiego systemu ochrony zdrowia.  W przedmiotowej sprawie występowaliśmy już szeroko prezentując inicjatywę PUZLE, czyli Porozumienia na rzecz reformy Ubezpieczeń Związanych z prowadzeniem działalności LEczniczej.  Inicjatywę poparła Naczelna Rada Lekarska, Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ oraz Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali. 

Pełną treść listu można przeczytać na stronie - Stanowisko PFSz w sprawie tzw. Zdarzeń medycznych