MEGAMOCNI

Polska podpisała Traktat z Marrakeszu

niedowidzący niewidomi traktaty

Dodano 2014-07-03 12:45:14 | Autor: Jacek Gibel

W dniu 24 czerwca 2014 r. Ambasador Remigiusz Henczel, Stały Przedstawiciel RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, podpisał w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej Traktat z Marrakeszu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w sprawie ułatwienia dostępu do opublikowanych utworów drukowanych osobom niewidomym i słabo widzącym oraz osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem.

Traktat ma na celu ustanowienie międzynarodowego standardu korzystania przez osoby niepełnosprawne, w tym niewidome i niedowidzące, z utworów wydanych drukiem i pozostających pod ochroną prawa.

28 czerwca 2013 roku Polska - wraz ze 128 innymi państwami - zaakceptowała treść dokumentu, podpisując akt końcowy. Teraz podpisany został sam Traktat. Jak mówi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, związanie Rzeczpospolitej Polskiej Traktatem będzie miało pozytywne skutki w postaci zapewnienia osobom niewidomym i słabo widzącym, a także innym niepełnosprawnym, narzędzi ułatwiających korzystanie z zagranicznych wydań książek i prasy w ramach dozwolonego użytku publicznego. Efektem tego będzie zarówno poprawienie dostępu polskich niepełnosprawnych do obcojęzycznych materiałów drukowanych, jak i możliwość udostępniania książek wydanych w języku polskim niepełnosprawnym na całym świecie, w tym Polakom mieszkającym za granicą.

Traktat z Marrakeszu wejdzie w życie, jeśli zostanie ratyfikowany przez 20 państw członkowskich Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, na całym świecie żyje ok. 314 milionów osób niewidomych lub niedowidzących. Szacuje się, że w Polsce aż 300 tysięcy to osoby niemogące czytać czarnego druku.

zdj. wipo.int

(inf. własna/www.niepelnosprawni.gov.pl)