MEGAMOCNI

Polska zatwierdziła traktat o dostępie osób niewidomych do utworów drukowanych

niewidomi Polska Spirydowicz traktaty

Dodano 2013-07-03 00:17:18 | Autor: Emil Kowalski

W Marrakeszu, odbyła się ceremonia podczas której polski ambasador Witold Spirydowicz zatwierdził oficjalnie treść traktatu o dostępie osób niewidomych do utworów drukowanych. 

Traktat ma ułatwić dostęp do utworów drukowanych (książek i prasy) osobom niewidomym i niedowidzącym oraz osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi swobodne korzystanie z materiałów drukowanych.

W trakcie negocjacji Polska koordynowała i reprezentowała stanowisko Grupy Państw Europy Środkowej i Państw Bałtyckich (CEBS). W swym końcowym wystąpieniu wezwała w imieniu Grupy CEBS do możliwe pilnego podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, które umożliwią jak najszybsze wejście w życie postanowień traktatu, co spotkało się z bardzo pozytywną reakcją Państw Członkowskich WIPO oraz przedstawicieli osób niewidomych.

Konferencja dyplomatyczna, na której traktat został przyjęty, trwa w Marrakeszu od 18 czerwca. Udział w niej biorą przedstawiciele 148 państw, które są członkami Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Więcej www.wipo.int - zdjęcie

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Treść traktatu ( Draft Marrakesh Treaty to Improve Access to Published Works for Persons who are Blind, Visually Impaired, or otherwise Print Disabled)