MEGAMOCNI

Polsko-gruzińskie memorandum o współpracy w dziedzinie polityki społecznej

Gruzja polityka Polska porozumienie

Dodano 2014-10-28 13:06:49 | Autor: Jacek Gibel

27 października 2014 r. podczas pobytu delegacji rządowej w Tibilisi, zostało podpisane Memorandum  o współpracy w dziedzinie polityki społecznej.

Ze strony polskiej w imieniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka – Kamysza,  Memorandum podpisał Sekretarz Stanu - Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pan Jarosław Duda. Ze strony gruzińskiej w imieniu Ministra Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych Pana Davida Sergeenko Memorandum podpisał Pan Davit Lomidze, Zastępca Ministra Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Memorandum zakłada współpracę w zakresie wymiany informacji i dobrych praktyk dotyczących  zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz problematyki zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego w obu krajach, a w szczególności systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Porozumienie dotyczy również dialogu na temat wyzwań pojawiających się w sferze społecznej oraz wymiany doświadczeń w ich rozwiązywaniu.

Podpisanie Memorandum jest wynikiem trzyletniej polsko-gruzińskiej współpracy w ramach polskiej pomocy rozwojowej realizowanej od 2012 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiciele delegacji  z Gruzji podczas pobytów w Polsce w ramach projektu „Podstawy prawne, finansowe i administracyjne systemu wsparcia osób niepełnosprawnych” mieli okazję zapoznać się m.in. z funkcjonowaniem polskiego systemu pomocy społecznej, zatrudnienia osób niepełnosprawnych i pieczy zastępczej oraz wspierania organizacji pozarządowych.

zdj. niepelnosprawni.gov.pl

(niepelnosprawni.gov.pl)