MEGAMOCNI

Pomoc dla osób głuchych i niedosłyszących, które mają problemy alkoholowe

alkoholizm głusi niedosłyszący PARPA PZG

Dodano 2013-08-30 11:06:19 | Autor: Emil Kowalski

Problem alkoholowy dotyczy każdego z nas. Mamy do czynienia z alkoholikami lub sami nimi się stajemy. Na pewno aby nie popaść w uzależnienie jest potrzebna odpowiednia edukacja i promocja świadomości o zagrożeniach związanych z tą chorobą. No i oczywiście odpowiedni charakter.

Jednak nie zawsze jest to skuteczne i w sidła picia, popadają nawet największe autorytety, ludzie sukcesu, nauczyciele. Nie ma grupy ludzi, która byłaby w pełni obojętna i bezpieczna. Ludzie niepełnosprawni również korzystają z możliwości zabawy na imprezach gdzie często wypija się większe ilości alkoholu. Alkohol jest dla nich ogólnie dostępny tak jak dla innych. Dlatego też są instytucje, które w trosce o nich, podejmują działania terapeutyczne w związku z alkoholizmem.

Ostatnimi czasy pojawiła się oferta pomocy dla osób głuchych i niedosłyszących, które mają problemy alkoholowe. Została uruchomiona w Warszawie i jest skierowana do w/w mieszkańców Warszawy, którzy mają problemy alkoholowe.

Osoby, które udzielają tego wsparcia (terapeuci) są niesłyszący i posługują się językiem migowym (PJM/SJM). Osoby te mają za sobą wiele godzin szkolenia (nabywanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności) w zakresie udzielania pomocy osobom z problemami alkoholowymi i nadal pracują pod ciągłą superwizją doświadczonego specjalisty psychoterapii uzależnień.

Uruchomienie oferty wsparcia w zmianie szkodliwych zachowań dla osób głuchych i niedosłyszących zorganizowane jest przy merytorycznej i finansowej współpracy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Polskiego Związku Głuchych.

Pomoc w zmianie szkodliwych zachowań dla osób niesłyszących oraz niedosłyszących udzielana jest bezpłatnie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej http://www.pa-nieslyszacy.info

Zapisy na spotkania z niesłyszącymi terapeutami pod numerem telefonu: 601 436 000 lub mailowo: zapisy@pa-nieslyszacy.info

Więcej o alkoholiźmie w naszym specjalnym dziale - TUTAJ

info. włąsne/PARPA

zdj. Wikipedia