MEGAMOCNI

Poradnik dla pacjentów ich rodzin i opiekunów – porażenia po urazach kręgosłupa

AXIS kręgosłup urazy

Dodano 2013-12-30 08:27:02 | Autor: Emil Kowalski

Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego „AXIS”, wydaje drugą edycję publikacji: „Poradnik dla pacjentów ich rodzin i opiekunów – porażenia po urazach kręgosłupa”. To rozwinięte wydanie książki, która ukazała się po raz pierwszy w roku 2007. 

Pierwsza część zyskała dużą aprobatę ze strony środowiska osób borykających się z urazami kręgosłupa, powikłanego uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Nakład pierwszej edycji rozszedł się bardzo szybko, a kontakty z adresatami spowodowały, że postanowiono o rozszerzeniu tematyki drugiego wydania.

Nagły paraliż w wyniku urazu rdzenia kręgowego jest z reguły skutkiem nagłego wypadku,  który często dotyka osoby w pełni  aktywne. Życie zmienia się w jednej chwili, a perspektywy początkowo rysują się w ciemnych barwach. Poza drastyczną zmianą stanu zdrowia , uraz charakteryzuje się też innymi, ogromnie ważnymi skutkami na płaszczyźnie emocjonalnej, społecznej czy zawodowej. Osoby postawione nagle twarzą w twarz z następstwami uszkodzenia rdzenia kręgowego, często nie wiedzą gdzie i jak szukać informacji na ten temat,  jakie prawa im przysługują, jakie mechanizmy fizjologiczne zostały zaburzone i jakie niosą zagrożenia, a także w jaki sposób można żyć i rozwijać się mimo istotnych ograniczeń. Poradnik AXISu, powstały przy współpracy z zakładem rehabilitacji Akson, stanowi kompendium praktycznej wiedzy, w która osoba po urazie powinna być wyposażona, na samym początku drogi, Na ponad dwustu stronach krok po kroku omówione są  zagadnienia medyczne, społeczne i prawne związane z funkcjonowaniem osoby na wózku, znajdują się odpowiedzi na trudne, czasami złożone pytania. Zagadnienia dzielą się na bloki wiedzy fachowej, np.   medyczno-neurologiczny, profilaktykę odległych powikłań, rehabilitację, wsparcia i opiekę chorego, dietę  aż do zagadnień społecznych, związanych z podjęciem pracy i edukacją osób sparaliżowanych. Autorzy nie unikali poruszania delikatnych, acz bardzo istotnych tematów takich jak np. życie seksualne osób z  para- lub tetraplegią.

Co ważne, autorami Poradnika są osoby z wieloletnim doświadczeniem, znające się opisywaną problematyką na co dzień, czy to jako lekarze, rehabilitanci,  czy też bezpośrednio zmagający się ze skutkami urazu.

„Na rynku wydawniczym znajdziemy wiele publikacji dotyczących zdrowia i urody osób w pełni sprawnych. Wiedza na temat funkcjonowanie ciała, które doznało tak rozległych dysfunkcji układowych dla większości z nas jest obca, znikoma. Poradnik mówi nam jak rozpoznawać pierwsze objawy powikłań, jak im zapobiegać, gdzie leczyć  i jak szukać pomocy.” – mówi Stefan Okurowski, jeden z autorów Poradnika – „Publikacja poza wsparciem osób, które zmuszone są zmierzyć się ze skutkami złamania kręgosłupa zawiera wiele istotnych informacji dla ich najbliższych – rodziny i przyjaciół. Obecnie jest jedyną wszechstronną składnicą wiedzy nie tylko na temat samego leczenia, ale wszystkich zjawisk   towarzyszących urazowi.”

Wszyscy zainteresowani mogą uzyskać jeszcze bardziej wnikliwą wiedzę na temat zagadnień poruszonych w publikacji  kontaktując się ze Stowarzyszeniem „AXIS”

Wydawnictwo dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i środków PFRON udostępniane jest bezpłatnie w siedzibie Stowarzyszenia lub drogą wysyłkową.  Więcej informacji na stronie: http://aksonaxis.pl/index.php/pl/stowarzyszenie-axis