MEGAMOCNI

Powrót 7-godzinnego dnia pracy dla niepełnosprawnych

prawo

Dodano 2014-03-17 09:03:50 | Autor: Jacek Gibel

Komisja Ustawodawcza zadecydowała o przywróceniu siedmiogodzinnego dnia pracy osobom z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, z możliwością jego wydłużenia na wniosek pracownika. Stworzony przez Senat projekt ustawy w tej sprawie trafi do Sejmu.

Do końca 2011 roku polskie prawo regulowało czas pracy osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności jako 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Odstąpienie od tej reguły (a więc wydłużenie czasu pracy) było możliwe tylko gdy - na wniosek pracownika - zgodę na to wyraził lekarz.

Od 2012 roku istniała zasada, zgodnie z którą pracownik z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mógł postarać się o skrócenie czasu pracy do 7 godzin na dobę, na co również potrzebna była zgoda lekarza. Od jego decyzji - niezależnie czy pozytywnej, czy negatywnej - nie można się było odwołać, co zostało zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego, który 13 czerwca 2013 roku orzekł, że ustawa jest niezgodna z konstytucją.

Wykonanie wyroku Trybunału ma polegać na przywróceniu przepisów w tychczasowym brzmieniu. Jednocześnie ma zostać uregulowany tryb wydawania zaświadczeń i wprowadzona możliwość odwołania się od nich nie tylko przez pracownika, ale również przez pracodawcę. Pracodawcy mają dodatkowo zyskać możliwość wystąpienia o wydłużenie czasu pracy, jeśli uznają, że stan zdrowia pracownika polepszył się.

Obecnie obowiązujące przepisy utracą moc 9 lipca 2014 roku.

Projekt ustawy można przeczytać tutaj.

zdj. sxc.hu

(inf. własna/senat.gov.pl)